ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล

แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ

รัชกาลที่ 10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

***********

ร้านเจริญชัยการช่าง