ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เสือ

*********

แบบที่ 1

เสือโคร่งอ้าปากลาย พิมพ์ มด

ตัวละ Code15CBJQSORXC

ตัวละ Code15SellSCJOQZXBX

 

แบบที่ 2

เสือโคร่ง ยาว 160 ซม

ตัวละ Code15SellSXORQZXGX

 

 

แบบที่ 3

เสือโคร่ง ยาว 242 ซม

รหัส จช.

ตัวละ Code15SellDXJSZZXXDX

 

แบบที่ 4

เสือโคร่ง นอน

รหัส จช.

ตัวละ Code15SellCXERQZXBX

 

*********

*********