ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

ม้า

*********

แบบที่ 1

ม้าเดิน สูง 28 ยาว 30 ซม

 

แบบที่ 2

ม้าเดิน สูง 60 ยาว 63 ซม

 

แบบที่ 3

ม้ายืนตรง สูง 13 ซม

 

แบบที่ 4

*********

*********