ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระแม่กวนอิม

Guanyin

ท่านั่ง หน้าที่ 1

*********

องค์ที่ 1

DKN1GI03AB

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 3 นิ้ว

ฐานบัว สมาธิ

แจกันตั้ง สีมันปู

มร1.

H16 W12 D9 ซม.

 

องค์ที่ 2

CHCHGI05XP

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 5 นิ้ว

ประทานพร ขัดเงา

Code10BTRZXXVX

ชีพ.

H20 W15 D11 ซม.

 

องค์ที่ 3

เจ้าแม่กวนอิม 5 นิ้ว

นั่งชันเข่า

H 28 W 18 D 16 cm

 

องค์ที่ 4

เจ้าแม่กวนอิม 5 นิ้ว

นั่งห้อยเท้า

H 30 W 18 D 14 cm

 

องค์ที่ 4A

DKN2KM05XP

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 5 นิ้ว

นั่งหงษ์ ขัดเงา

มร1.

H32 W25 D9 ซม.

 

องค์ที่ 4B

DKN3KM05XP

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 5 นิ้ว

นั่งปลา ขัดเงา

มร1.

H36 W26 D10 ซม.

 

องค์ที่ 5

เจ้าแม่กวนอิม 9 นิ้ว

นั่งชันเข่า

H 43 W 26 D 14 cm

 

องค์ที่ 6

เจ้าแม่กวนอิม 9 นิ้ว

สมาธิ

H 48 W 31 D 20 cm

 

องค์ที่ 6A

DKN1KM09XP

เจ้าแม่กวนอิมนั่ง 9 นิ้ว

ถือดอกบัว แจกันคว่ำ

มีกิมท้ง ขัดเงา

มร1.

H49 W27 D42 ซม.

 

องค์ที่ 6B

DKN1KM99XP

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 9.9 นิ้ว

แจกันตั้ง ขัดเงา

มร1.

H46 W33 D24 ซม.

 

 

องค์ที่ 7

เจ้าแม่กวนอิม 12 นิ้ว

นั่งช้าง

พระโพธิสัตว์สมันตภัทรี

ทรงช้าง

พิมพ์ มด

H 88 W 58 D 35 cm

Code10BXJKMZXDX

 

องค์ที่ 8

เจ้าแม่กวนอิม 12 นิ้ว

นั่งบัว

พระศรีศากยมุนีเจ้า

พิมพ์ มด

H 82 W 40 D 39 cm

Code10BXJKMZXGX

 

 

องค์ที่ 9

เจ้าแม่กวนอิม 12 นิ้ว

นั่งสิงห์

พระโพธิสัตว์มัญชูศรี

ทรงสิงโต

พิมพ์ มด

H 87 W 53 D 37 cm

Code10GXJKMZXAC

 

องค์ที่ 10

องค์ที่ 11

เจ้าแม่กวนอิม 15 นิ้ว

นั่งชันเข่า

พิมพ์ มด

H 100 W 55 D 43 cm

 

องค์ที่ 12

เจ้าแม่กวนอิม 20 นิ้ว

นั่งใต้หวัน

H 98 W 60 D 50 cm

Code15SellCVRWQZXDX

 

องค์ที่ 13

เจ้าแม่กวนอิม 20 นิ้ว

นั่งชันเข่า

 

 

 

องค์ที่ 14

เจ้าแม่กวนอิม 25 นิ้ว

นั่งไต้หวัน

H 114 W 75 D 60 cm

Code15SellCGLRQZXLR

 

องค์ที่ 15

เจ้าแม่กวนอิม 25 นิ้ว

นั่งชันเข่า

H 113 W 76 D 60 cm

Code15SellCVRZZXXRX

ลงทราย

 

องค์ที่ 16

เจ้าแม่กวนอิม 25 นิ้ว

นั่งบัว 6 ชั้น

Code15SellVBLRQZXVX

ลงทราย

 

 

องค์ที่ 17

เจ้าแม่กวนอิม 25 นิ้ว

(ลูกค้าสั่งทำใหม่)

ไม่ได้ถอดพิมพ์เก็บไว้เลย

 

องค์ที่ 18

เจ้าแม่กวนอิม 27 นิ้ว

H 123 W 87 D 63 cm

Code15SellCVRWQZXTX

 

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

********

********