ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระแม่กวนอิม

Guanyin

ท่านั่ง หน้า 2

*********

องค์ที่ 20

เจ้าแม่กวนอิม ธิเบต 30 นิ้ว

นั่งแท่น แบบที่ 1

H 183 W 98 D 91 cm

Code16SellCGJEZZXXVX

 

องค์ที่ 20

เจ้าแม่กวนอิม ธิเบต 30 นิ้ว

นั่งแท่น แบบที่ 1

H 183 W 98 D 91 cm

Code16SellCGJEZZXXVX

 

องค์ที่ 21

เจ้าแม่กวนอิม ธิเบต 30 นิ้ว

นั่งแท่น แบบที่ 2

H 185 W 100 D 97 cm

Code16SellCGJEZZXXVX

 

องค์ที่ 21

เจ้าแม่กวนอิม ธิเบต 30 นิ้ว

นั่งแท่น แบบที่ 2

H 185 W 100 D 97 cm

Code16SellCGJEZZXXVX

 

องค์ที่ 22

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว

นั่งห้อยเท้า

พิมพ์หนาพิเศษ

H 157 W 70 D 97 cm

 

องค์ที่ 22

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว

นั่งห้อยเท้า

พิมพ์หนาพิเศษ

H 157 W 70 D 97 cm

 

องค์ที่ 23

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว

H 142 W 82 D 70 cm

CODE15SELLVBLRQZXLX ลงทราย

Code15SellCDOZZXXOX พ่นสีทอง

 

 

องค์ที่ 24

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว

นั่งไต้หวัน

H 144 W 100 D 66 cm

CODE15SELLCXPRQZXPX ลงทราย

Code15SellVBJQZZXXJX

 

องค์ที่ 25

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว

นั่งชันเข่า บัวชั้นเดียว

พิมพ์ รง

H 176 W 132 D 108 cm

Code15SellGVJOZZZXXJO

ลงทราย

 

 

องค์ที่ 26

FAC4KM30SY

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 30 นิ้ว

ชันเข่า พ่นสีทอง

จช.

H179 W131 D105 ซม

Code15SellGVJOZZZXXJO

ลงทราย

 

องค์ที่ 27

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว ฐานมังกร

พิมพ์ ปช H 145 W 110 D 110 cm

Code11AXKLQZBX ลงทราย

Code15SellCBERQZXGX ลงทราย

Code15SellVSLSQZXLX พ่นสีทอง

 

องค์ที่ 27

เจ้าแม่กวนอิม 30 นิ้ว ฐานมังกร

พิมพ์ ปช H 145 W 110 D 110 cm

Code11AXKLQZBX ลงทราย

Code15SellCBERQZXGX ลงทราย

Code15SellVSLSQZXLX พ่นสีทอง

 

องค์ที่ 27A

CHH1GI30XD

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 30 นิ้ว

ฐานเตี้ย ถือใบหลิว แจกัน สีดำ

Code17VBMRQZXTS

รหัส ชช.

H150 W90 D70 cm

 

องค์ที่ 27B

องค์ที่ 28

เจ้าแม่กวนอิม 40 นิ้ว

นั่งชันเข่า H 196 W 146 D 120 cm

Code15SellSVMSZZXXMS ลงทราย

Code15SellGTMWRQZXRQ พ่นสีทอง

 

องค์ที่ 28

เจ้าแม่กวนอิม 40 นิ้ว

นั่งชันเข่า H 196 W 146 D 120 cm

Code15SellSVMSZZXXMS ลงทราย

Code15SellGTMWRQZXRQ พ่นสีทอง

 

 

รูปสำหรับเปรียบเทียบขนาด

เจ้าแม่กวนอิม นั่งชันเข่า 3 ขนาด

นั่งชันเข่า 40 นิ้ว 30 นิ้ว 25 นิ้ว

 

องค์ที่ 29

องค์ที่ 30

เจ้าแม่กวนอิม 32 นิ้ว

H 150 W 106 D 74 cm

Code15SellTVJSZZXXSZ

 

 

 

องค์ที่ 31

FAC1KM40SY

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง 40 นิ้ว

พิมพ์ใหญ่ พ่นสีทอง

จช.

H180 W127 D103 ซม

 

องค์ที่ 32

เจ้าแม่กวนอิม 40 นิ้ว

นั่งไต้หวัน

H 193 W 115 D 99 cm

 

องค์ที่ 33

เจ้าแม่กวนอิม 40 นิ้ว

นั่งชันเข่า

H 196 W 146 D 120 cm

 

องค์ที่ 34

เจ้าแม่กวนอิม 40 นิ้ว

รหัส จช

H 196 W 134 D 100 cm

 

องค์ที่ 35

องค์ที่ 36

เจ้าแม่กวนอิม 50 นิ้ว พิมพ์ รง

H 230 W 154 D 116 cm

Code15SellCDKOZZXXOX

 

องค์ที่ 36

เจ้าแม่กวนอิม 50 นิ้ว พิมพ์ รง

H 230 W 154 D 116 cm

Code15SellCDKOZZXXOX

 

องค์ที่ 37

เจ้าแม่กวนอิม 60 นิ้ว

H 255 W 180 D 126 cm

Code18SellSDRWZZXXDX

 

องค์ที่ 38

องค์ที่ 39

เจ้าแม่กวนอิม 69 นิ้ว

แบบที่ 1

H 330 W 230 D 175 cm

Code18SellCGLRZZXXRX

 

องค์ที่ 40

เจ้าแม่กวนอิม 69 นิ้ว

แบบที่ 2

H 330 W 230 D 175 cm

Code18SellCGLRZZXXRX

 

องค์ที่ 41

เจ้าแม่กวนอิม นั่ง หน้าตัก 86 นิ้ว

รหัส จช

H 388 W 262 D 174 cm

ลูกค้าสั่งปั้นพิเศษ ไม่ได้ถอดพิมพ์

 

องค์ที่ 42

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2

*********

*********