ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

สาวกเจ้าแม่กวนอิม

กิมท้ง เง็กนึ่ง

*********

องค์ที่ 1

DKN1NJ05XY

นาจา ยืน 5 นิ้ว พ่นสีทอง

Code18BXJQZXVT

มร1.

H23 W9 D9 ซม.

 

องค์ที่ 1A

DKN1GT05XB

กิมท้ง 5 นิ้ว

ยืนดอกบัว พนมมือ สีมันปู

มร1.

H16 W11 D11 ซม.

 

องค์ที่ 2

DPO1BG05XP

กิมท้ง 5 นิ้ว ยืนดอกบัว

ถือยู่อี่ ขัดเงา

CodeBXEZXXVT

ดพ.

H27 W10 D10 ซม.

 

องค์ที่ 2A

กิมท่ง เง็กนึ่ง 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 27 W 10 D 10 cm

 

 

 

องค์ที่ 3

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง 9 นิ้ว

พิมพ์ สย

H 55 W 18 D 18 cm

 

องค์ที่ 4

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง 9 นิ้ว

พิมพ์ สย

H 55 W 18 D 18 cm

 

องค์ที่ 5

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 69 cm

Code16SellVBORZXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 6

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 69 cm

Code16SellVBORZXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 7

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

H 69 cm

Code16SellVBPRZXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 8

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

H 69 cm

Code16SellVBPRZXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 9

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส สค

H 90 cm

Code16SellVCJZZXTX

 

องค์ที่ 10

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส สค

H 90 cm

Code16SellVCJZZXTX

 

องค์ที่ 11

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 108 cm

Code16SellVCMOQZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 12

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 108 cm

Code16SellVCMOQZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 13

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

H 127 W 54 D 54 cm

พิมพ์ สค

Code16SellVCSWQZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 14

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

H 127 W 54 D 54 cm

พิมพ์ สค

Code16SellVCSWQZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 15

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 137 W 55 D 55 cm

ฐานกลม

Code16SellVCEZWXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 16

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 137 W 55 D 55 cm

ฐานกลม

Code16SellVCEZWXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 17

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 142 W 63 D 63 cm

ฐานเหลี่ยม

Code16SellVCEZWXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 18

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 142 W 63 D 63 cm

ฐานเหลี่ยม

Code16SellVCEZWXTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 19

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 170 cm

Code16SellVCJQZZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 20

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 170 cm

Code16SellVCJQZZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 21

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 200 W 67 D 70 cm

Code16SellVCJRZZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

องค์ที่ 22

เทพจีน กิมท่ง เง็กนึ่ง

รหัส จช

H 200 W 67 D 70 cm

Code16SellVCJRZZTX

องค์ละ ผิวลงทราย

 

 

*********

*********