ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เจ้าพ่อกวนอู

*********

แบบที่ 1

DKN1GO02AA

กวนอูขี่ม้า 2 นิ้ว สูง 16 ซม

ทองเหลือง ขัดผิวเงิน

มร1. H16 W12 D5 ซม

 

แบบที่ 2

เทพจีน กวนอู ขี่ม้า 5 นิ้ว

พิมพ์ มด

H 31 W 25 D 18 cm

Code14CBJMMJVR

 

แบบที่ 3

เทพจีน กวนอู สูง 133 ซม

หันหน้าข้าง

H 134 W 48 D 107 cm

ทองเหลือง ลงทราย

Code14SellCBJKZZXXVX

 

 

แบบที่ 3

เทพจีน กวนอู สูง 133 ซม

หันหน้าข้าง

H 134 W 48 D 107 cm

ทองเหลือง ระบายสี

Code14SellCBJKZZXXVX

(ยังไม่รวมค่าระบายสี)

 

แบบที่ 4

เทพจีน กวนอู สูง 134 ซม

หันหน้าตรง

H 134 W 48 D 107 cm

ต้นแบบขี้ผึ้ง

Code14SellCBJKZZXXVX

 

แบบที่ 4

เทพจีน กวนอู สูง 134 ซม

หันหน้าตรง

H 134 W 48 D 107 cm

ต้นแบบขี้ผึ้ง

Code14SellCBJKZZXXVX

 

แบบที่ 5

เทพจีน กวนอู นั่ง 3 นิ้ว

พิมพ์ หล

H 12 W 9 D 7 cm

 

 

แบบที่ 6

เทพจีน กวนอู นั่ง 5 นิ้ว

ถือหนังสือ

พิมพ์ บส

H 22 W 17 D 14 cm

 

แบบที่ 6

เทพจีน กวนอู นั่ง 9 นิ้ว

ถือทวน

พิมพ์ บส

H 38 W 18 D 19 cm

Code13CBSJZXCX

 

แบบที่ 7

LKS1GO09BB

กวนอูนั่ง 9 นิ้ว

ถือหนังสือ มันปู

Code18BXSJZXVT

บสล. H38 W18 D19 ซม.

 

แบบที่ 8

เทพจีน กวนอู นั่ง 9 นิ้ว

ถือหนังสือ

พิมพ์ ดพ

H 44 W 32 D 31 cm

 

แบบที่ 9

เทพจีน กวนอู นั่ง 9 นิ้ว

ถือทวน

พิมพ์ บส

H 53 W 32 D 31 cm

 

แบบที่ 10

เทพจีน กวนอู สูง 110 ซม

H 110 cm

ทองเหลือง ลงทราย

Code14SellCVORQZXCX

 

 

แบบที่ 11

เทพจีน กวนอู สูง 110 ซม

H 110 cm

ทองเหลือง ระบายสี

Code14SellCVORQZXCX

ราคายังไม่รวมค่าพ่นสีทอง

 

แบบที่ 12

กวนอู ยืน 5 นิ้ว

ถือทวน

พิมพ์ บส

H 28 w 13 D 10 cm

Code13CGEZXDX

Code13DXEZXBX

 

แบบที่ 13

DPO1GO05SB

กวนอูยืน 5 นิ้ว สีมันปู

Code18BUEZXXUY

ดพ.

H28 W14 D8 ซม.

 

 

แบบที่ 13A

กวนอู ยืน 5 นิ้ว

พิมพ์ อพ

H 25 W 11 D 11 cm

(พิมพ์นี้ไม่ได้ผลิตแล้วครับ)

 

แบบที่ 13B

แบบที่ 14

กวนอูยืน 5 นิ้ว

H 32 W 11 D 12 cm

รหัส จิ๋ว

Code15CBJRZXDX

 

แบบที่ 15

เทพจีน กวนอู ยืน 9 นิ้ว

พิมพ์ อพ

H 37 W 15 D 16 cm

 

 

แบบที่ 16

เทพจีน กวนอู ยืน 9 นิ้ว

ถือทวน

พิมพ์ บส

H 43 W 17 D 12 cm

 

 

แบบที่ 17

MDANGO18S2

กวนอูยืน สูง 18 นิ้ว

ง้าวนอน รม2สี

Code18BXKQZXVT

มด.

H47 W18 D9 ซม.

 

แบบที่ 18

เจ้าพ่อกวนอู 9 นิ้ว

พิมพ์ ดพ

H 48 W 19 D 17 cm

 

 

 

แบบที่ 19

เทพจีน กวนอู ยืน

สูง 80 ซม ยืน

พิมพ์ มด

H 80 W 36 D 36 cm

Code14DXOWZXBX

 

แบบที่ 19A

CH41GU15XD

กวนอูยืน 15 นิ้ว

สูง 100 ซม สีดำ

Code20VTJQRZXBX

ชช.

H100 W37 D33 ซม.

 

แบบที่ 19B

แบบที่ 20

เทพจีน กวนอู ยืน สูง 110 ซม

ยืนฐานสี่เหลี่ยม

พิมพ์ มด

H 110 W 46 D 33 cm

สูงรวมทวน 118 cm

Code14DBJRSPQXDX

 

แบบที่ 21

เทพจีน กวนอู ยืน สูง 110 ซม

ยืนมังกร

พิมพ์ มด

H 110 W 65 D 43 cm

สูงรวมทวน 142 ซม

Code14DBJRSPQXDX

 

แบบที่ 22

เทพจีน กวนอู ยืน สูง 150 ซม

ยืนฐานสี่เหลี่ยม

พิมพ์ มด

H 154 W 66 D 43 cm

สูงรวมทวน 184 cm

Code14CBKSPZXGX

 

แบบที่ 23

เทพจีน กวนอู ยืน สูง 150 ซม

ยืนฐานสี่เหลี่ยม

พิมพ์ มด

H 154 W 66 D 43 cm

สูงรวมทวน 184 cm

Code14CBKSPZXGX

 

แบบที่ 24

เทพจีน กวนอู ยืนสูง 275 ซม

พิมพ์หนาพิเศษ

H 275 W 110 D 88 cm

Code17SellVDMOZZXBX

ทองเหลือง ลงทราย

 

แบบที่ 24

เทพจีน กวนอู ยืนสูง 275 ซม

พิมพ์หนาพิเศษ

H 275 W 110 D 88 cm

Code17SellVDMOZZXBX

ทองเหลือง ลงทราย

 

 

*********

*********