ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

แปดเซียน

*********

รูปที่ 1

DKN38G04XP

แปดเซียน 4 นิ้ว องค์ที่ 3

จางกั๋วเหล่า ขัดเงา

Code18UFMEQFT

มร1.

H21 W8 D8 ซม.

 

รูปที่ 1A

DKN58G04XP

แปดเซียน 4 นิ้ว องค์ที่ 5

ฮ้อเซียงโกว ขัดเงา

Code18BFMEQXT

มร1.

H23 W6 D7 ซม.

 

รูปที่ 1B

DKN68G04XP

แปดเซียน 4 นิ้ว องค์ที่ 6

น่าไฉ่ฮั้ว ขัดเงา

Code18UFMEQFX

มร1.

H21 W9 D6 ซม.

 

รูปที่ 1C

DKN88G04XP

แปดเซียน 4 นิ้ว องค์ที่ 8

เชาก๊กกู๋ ขัดเงา

Code18BTMEQVX

มร1.

H22 W8 D6 ซม.

 

รูปที่ 2

เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า

เทพจีน แปดเซียน 3 นิ้ว

พิมพ์ บส H 21 W 7 D 6 cm

 

รูปที่ 2A

เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจื่อ

เทพจีน แปดเซียน 3 นิ้ว

พิมพ์ บส H 20 W 8 D 9 cm

 

รูปที่ 3

เซียนองค์ที่ 1 หลีทิก๊วย

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 33 W 18 D 11 cm

 

รูปที่ 4

เซียนองค์ที่ 2 อั่นเจ็งหลี

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 33 W 13 D 14 cm

 

รูปที่ 5

เซียนองค์ที่ 3 ลี่ตงปิน

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 34 W 20 D 10 cm

 

รูปที่ 6

เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 33 W 12 D 11 cm

 

รูปที่ 7

เซียนองค์ที่ 5 หลั่นไฉ่เหอ

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 35 W 14 D 10 cm

 

รูปที่ 8

เซียนองค์ที่ 6 เหอเซียนโกว

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 35 W 16 D 9 cm

 

รูปที่ 9

เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจื่อ

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 34 W 15 D 13 cm

 

รูปที่ 10

เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

เทพจีน แปดเซียน 5 นิ้ว

พิมพ์ บส H 33 W 13 D 15 cm

 

รูปที่ 11

เซียนองค์ที่ 1 หลีทิก๊วย

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 43 W 22 D 13 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 12

เซียนองค์ที่ 2 อั่นเจ็งหลี

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 43 W 20 D 20 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 13

เซียนองค์ที่ 3 ลี่ตงปิน

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 44 W 25 D 12 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 14

เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 44 W 15 D 20 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 15

เซียนองค์ที่ 5 หลั่นไฉ่เหอ

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 46 W 19 D 22 cm

Code13BCSMZXGX

 

รุปที่ 16

เซียนองค์ที่ 6 เหอเซียนโกว

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 46 W 20 D 14 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 17

เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจื่อ

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 44 W 15 D 19 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 18

เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

เทพจีน แปดเซียน 9 นิ้ว

พิมพ์ บส H 43 W 15 D 20 cm

Code13BCSMZXGX

 

รูปที่ 20

เซียนองค์ที่ 1 หลีทิก๊วย

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

รูปที่ 23

เซียนองค์ที่ 2 อั่นเจ็งหลี

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

รูปที่ 26

เซียนองค์ที่ 3 ลี่ตงปิน

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

รูปที่ 24

เซียนองค์ที่ 4 เตียกั๊วเล้า

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

รูปที่ 21

เซียนองค์ที่ 5 หลั่นไฉ่เหอ

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

รูปที่ 22

เซียนองค์ที่ 6 เหอเซียนโกว

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

รูปที่ 25

เซียนองค์ที่ 7 ฮั่นเซียงจื่อ

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

รูปที่ 19

เซียนองค์ที่ 8 เช่าก๊กกู๋

เทพจีน แปดเซียน สูง 110 ซม

Code13SellBGKRQZXCX

 

*********

**********