ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

เจ้าแม่ทับทิม

หรือ ลิ้มกอเหนียว

*********

รูปที่ 1

DPO1LK05XP

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว 5 นิ้ว

นั่งเก้าอี้ ขัดเงา

Code07BXOMQXVT

ดพ.

H25 W14 D14 ซม.

 

รูปที่ 2

DKN1MP09XB

เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว

(เจ้าแม่ทับทิม) 9 นิ้ว

ลงทราย

มร1.

 

 

รูปที่ 3

เจ้าแม่ทับทิม 20 นั่ง

พิมพ์ รง

แบบที่ 1

H 81 W 33 D 43 cm

 

รูปที่ 4

เจ้าแม่ทับทิม 20 นั่ง

พิมพ์ รง

แบบที่ 1

H 81 W 33 D 43 cm

 

รูปที่ 5

เจ้าแม่ทับทิม 20 นิ้ว

พิมพ์ รง

แบบที่ 2 H 79 W 33 D 44 cm

 

รูปที่ 6

เจ้าแม่ทับทิม 20 นิ้ว

พิมพ์ รง

แบบที่ 2 H 79 W 33 D 44 cm

 

รูปที่ 7

เจ้าแม่ทับทิม 25 นิ้ว

H 110 W 49 D 62 cm

 

รูปที่ 8

เจ้าแม่ทับทิม 25 นิ้ว

H 110 W 49 D 62 cm

 

*********

*********