ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ไห้เล็งอ่วงกง

(เจ้าสมุทร)

*********

องค์ที่ 1

ไห้เล็งอ่วงกง (เจ้าสมุทร)

สูง 25 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ลึก 16.5 นิ้ว

Code14CGSRQZXBX

หุ่นลงทราย

 

องค์ที่ 1

ไห้เล็งอ่วงกง (เจ้าสมุทร)

สูง 25 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ลึก 16.5 นิ้ว

Code14CGSRQZXBX

หุ่นลงทราย

 

องค์ที่ 1

ไห้เล็งอ่วงกง (เจ้าสมุทร)

สูง 25 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ลึก 16.5 นิ้ว

Code14CGSRQZXBX

หุ่นลงทราย

 

องค์ที่ 1

ไห้เล็งอ่วงกง (เจ้าสมุทร)

สูง 25 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ลึก 16.5 นิ้ว

Code14CGSRQZXBX

หุ่นลงทราย

 

*********

*********