ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ฮก ลก ซิ่ว

*********

ฮก ลก ซิ่ว

รูปที่ 1

DPO3SL03XP

ฮก ลก ซิ่ว 3 นิ้ว

ขัดเงา

(องค์นี้คือ ซิ่ว)

Code18BXSRQVT

ดพ.

H18 W7 D7 ซม.

 

รูปที่ 2

DPO3LO03XP

ฮก ลก ซิ่ว 3 นิ้ว

ขัดเงา

(องค์นี้คือ ลก)

Code18YXSRQVT

ดพ.

H18 W7 D7 ซม.

 

รูปที่ 3

DPO3HO03XP

ฮก ลก ซิ่ว 3 นิ้ว

ขัดเงา

(องค์นี้คือ ฮก)

Code18BXSRQVT

ดพ.

H18 W7 D7 ซมง

 

รูปที่ 4

ฮกลกซิ่ว 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 30 W 12 D 11 cm

Code10CDOZXXB

 

 

 

 

รูปที่ 5

DPO3LO05XP

ฮก ลก ซิ่ว 5 นิ้ว

ขัดเงา

(องค์นี้คือ ลก)

Code18BTOZXXVT

ดพ.

H28 W12 D11 ซม.

 

รูปที่ 6

DPO3HO05XP

ฮก ลก ซิ่ว 5 นิ้ว

ขัดเงา

(องค์นี้คือ ฮก)

Code18BTOZXXVX

ดพ.

H28 W12 D11 ซม.

 

รูปที่ 7

ฮกลกซิ่ว 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 48 W 21 D 23 cm

Code06CDSQZXBX

 

รูปที่ 8

ฮกลกซิ่ว 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 48 W 21 D 23 cm

Code06CDSQZXBX

 

รูปที่ 9

ฮกลกซิ่ว 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 48 W 21 D 23 cm

Code06CDSQZXBX

 

รูปที่ 10

ฮกลกซิ่ว สูง 80 ซม

พิมพ์ มด

H 77 W 54 D 30 cm

Code10CDPQZXB

 

รูปที่ 11

ฮกลกซิ่ว สูง 80 ซม

พิมพ์ มด

H 88 W 58 D 31 cm

Code10CDPQZXB

 

รูปที่ 12

ฮกลกซิ่ว สูง 80 ซม

พิมพ์ มด

H 77 W 53 D 35 cm

Code10CDPQZXB

 

รูปที่ 13

MDXHK110GD

ฮก ลก ซิ่ว สูง 110 ซม

ทองเหลือง

ปิดทอง100%

หน้าระบายสี

Code18BXMZZXXVT

มด.

H110 W38 D35 ซม

 

รูปที่ 14

MDXHK110GD

ฮก ลก ซิ่ว สูง 110 ซม

ทองเหลือง

ปิดทอง100%

หน้าระบายสี

Code18BXMZZXXVT

มด.

H110 W38 D40 ซม

 

รูปที่ 15

MDXHK110GD

ฮก ลก ซิ่ว สูง 110 ซม

ทองเหลือง

ปิดทอง100%

หน้าระบายสี

Code18BXMZZXXVT

มด.

H110 W36 D34 ซม

 

รูปที่ 16

ฮกลกซิ่ว 30 นิ้ว

สูง 200 ซม

 

รูปที่ 17

ฮกลกซิ่ว 30 นิ้ว

สูง 200 ซม

 

รูปที่ 18

ฮกลกซิ่ว 30 นิ้ว

สูง 200 ซม

 

รูปที่ 19

องค์เหมือน รูปที่ 18

แต่ลูกค้าให้แต่งหน้าใหม่

สูง 200 ซม

 

รูปที่ 20 รูปที่ 21
 

*********

*********