1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระปางอินเดีย

หรือ พระคันธราช

หน้าที่ 1

*********

แบบที่ 1

พระอินเดีย 5 นิ้ว ห่มคลุม

ฐานบัวกลม ปฐมเทศนา

สีธรรมจักร ขัดเงา

Code17VBLRQXTS

รหัส ดพ.

H25 W15 D15 cm

 

แบบที่ 2

พระอินเดีย 9 นิ้ว ห่มคลุม

ฐานบัวกลม ปฐมเทศนา

มีธรรมจักร ขัดเงา

Code17CGSKZXVS

ดพ.

H38 W27 D27 cm

 

แบบที่ 2A

พระอินเดีย 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

Code14BGMJZXCG

 

แบบที่ 2B

 

แบบที่ 3

พระอินเดีย 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

Code14BGMJZXCG

 

แบบที่ 4

พระอินเดีย 9 นิ้ว

ทำ2สี รหัส ติ๋ม

H 44 W 32 D 20 cm

Code14SBSWZXTX

 

แบบที่ 5

พระอินเดีย 9 นิ้ว #5

พิมพ์ บส

ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

Code14BGMJZXCG

 

แบบที่ 6

พระอินเดีย 9 นิ้ว #6

พิมพ์ บส

ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

Code14BGMJZXCG

 

แบบที่ 7

พระอินเดีย 12 นิ้ว รหัส ติ๋ม

มือสมาธิ

H 59 W 36 D 37 cm

Code14SDKQZXVX

 

แบบที่ 8

พระอินเดีย 12 นิ้ว รหัส ติ๋ม

มือสดุ้งมาร

H 59 W 36 D 37 cm

Code14SDKQZXVX

 

แบบที่ 9

พระอินเดีย 12 นิ้ว รหัส ติ๋ม

มือประทานพร

H 59 W 36 D 37 cm

Code14SDKQZXVX

 

แบบที่ 10

พระอินเดีย 12 นิ้ว รหัส ติ๋ม

ปางสนเข็ม ปฐมเทศนา

H 59 W 36 D 37 cm

Code14SDKQZXVX

 

แบบที่ 8 ยังไม่มีรูป

แบบที่ 11

พระอินเดีย 15 นิ้ว

พิมพ์ รง ห่มคลุม มือสมาธิ

สูง 70 กว้าง 47 ลึก 38 ซม.

code14SellBCJRQZXGX

 

แบบที่ 12

พระอินเดีย 15 นิ้ว

พิมพ์ รง ห่มคลุม มือสดุ้งมาร

สูง 70 กว้าง 47 ลึก 38 ซม.

code14SellBCJRQZXGX

 

แบบที่ 13

พระอินเดีย 15 นิ้ว

พิมพ์ รง ห่มคลุม มือประทานพร

สูง 70 กว้าง 47 ลึก 38 ซม.

code14SellBCJRQZXGX

 

แบบที่ 14

พระอินเดีย 15 นิ้ว

พิมพ์ รง ห่มคลุม มือปฐมเทศนา

สูง 70 กว้าง 47 ลึก 38 ซม.

code14SellBCJRQZXGX

 

แบบที่ 15

พระอินเดีย 15 นิ้ว พิมพ์ รง

H 65 W 35 D 48 cm

code14SellBCJRQZXGX

 

แบบที่ 16

แบบที่ 17

พระอินเดีย 20 นิ้ว

พิมพ์หนา ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

Code14SellBXMPQZXGC

 

 

แบบที่ 18

พระอินเดีย 20 นิ้ว

พิมพ์ ปช ห่มคลุม

ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 19

พระอินเดีย 20 นิ้ว

พิมพ์ รง ห่มเฉียง

สูง 92 กว้าง 61 ลึก 58 ซม

น้ำหนัก 73 กก.

Code14SellBXMPQZXGC

 

 

 

แบบที่ 20

พระอินเดีย 20 นิ้ว

พิมพ์ รง ห่มคลุม

สูง 102 กว้าง 70 ลึก 55 ซม.

น้ำหนัก 77 กก.

Code14SellBXMPQZXGC

มีตกแต่งเพิ่มเติม สวยมากๆๆๆๆ

ต้องมีรหัสผ่าน

 

แบบที่ 21

พระอินเดีย 25 นิ้ว

พิมพ์ จ แบบที่ 1

ขนาด สูง กว้าง ลึก ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 22

พระอินเดีย 25 นิ้ว

พิมพ์ จ ฐานกลม

สูง 113 กว้าง ลึก 83 ซม.

 

 

แบบที่ 23

พระอินเดีย 25 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 83 กว้าง 94 ลึก 43 ซม.

 

 

แบบที่ 24

พระอินเดีย 25 นิ้ว

พิมพ์ฐานกลม

สูง 116 กว้าง 90 ลึก 90 ซม

เลิกผลิต

 

แบบที่ 25

พระอินเดีย 30 นิ้ว

พิมพ์ จ ห่มคลุม

สูง 130 กว้าง 107 ลึก 75 ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 26

พระอินเดีย 30 นิ้ว

พิมพ์ จบ2 หรือ อ.บญ ห่มคลุม

สูง 134 กว้าง 94 ลึก 60 ซม.

 

 

แบบที่ 27

พระอินเดีย 30 นิ้ว

พิมพ์ บป ห่มเฉียง

สูง 120 กว้าง 104 ลึก 52 ซม.

 

 

แบบที่ 28

พระอินเดีย 30 นิ้ว รหัส น

H 123 W 96 D 59 cm

สูงรวมจักร 129 ซม

 

 

แบบที่ 29

พระอินเดีย 30 นิ้ว ประทานพร

มีธรรมจักร

พ่นสีขาวมุก-ธรรมจักรทาทอง

รหัส จบ2.

 

แบบที่ 30

พระอินเดีย 35 นิ้ว

พิมพ์ รง แบบที่ 1

สูง กว้าง ลึก ซม.

Code14SellNCKRQZXGT

 

แบบที่ 31

พระอินเดีย 35 นิ้ว

พิมพ์ รง แบบที่ 2

สูง 150 กว้าง 116 ลึก 61 ซม.

Code14SellNCRZZXZXGT

 

 

แบบที่ 32

พระอินเดีย 40 นิ้ว

พิมพ์ จ แบบที่ 1

ห่มเฉียง บัวเล็ก

สูง 165 กว้าง 126 ลึก 87 ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 33

พระอินเดีย 40 นิ้ว

ห่มเฉียง พิมพ์ บญ

สูง 162 กว้าง 140 ลึก 75 ซม.

 

เลิกผลิต

 

แบบที่ 34

พระอินเดีย 40 นิ้ว

ห่มเฉียง พิมพ์ บป

สูง 157 กว้าง 138 ลึก 66 ซม.

สูงรวมจักร 168 ซม.

 

 

แบบที่ 35

พระอินเดีย 40 นิ้ว

ห่มเฉียง พิมพ์ วน

สูง 171 กว้าง 119 ลึก 65 ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 36

พระอินเดีย 40 นิ้ว

ห่มคลุม พิมพ์ บญ มีจักร

สูง 173 กว้าง 137 ลึก 76 ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 37

พระอินเดีย 40 นิ้ว ฐานเตี้ย

ลูกค้าสั่งทำพิเศษ

H 139 W 100 D 64 cm

Code15SellCBSKZZXXGX

(พระหล่อทั้งองค์)

 

แบบที่ 38

พระอินเดีย 40 นิ้ว

(พระหล่อทั้งองค์)

พิมพ์ รง ห่มคลุม

H 190 W 130 D 114 cm

 

 

แบบที่ 39

พระอินเดีย 40 นิ้ว

รหัส น

H 163 W 133 D 41 cm

สูงรวจักร 168 ซม

 

แบบที่ 42

พระอินเดีย 40 นิ้ว

ห่มเฉียง ประทานพร

ไม่มีธรรมจักร ลงทราย

รหัส อ

 

แบบที่ 43

พระอินเดีย 40 นิ้ว

ประทานพร มีธรรมจักร

พ่นสีทอง

รหัส น.

 

แบบที่ 44

พระอินเดีย 40 นิ้ว

มือสดุ้งมาร มีธรรมจักร

(ธรรมจักรของ 60")

H 188 W 132 D 76 cm

 

แบบที่ 45

พระอินเดีย 40 นิ้ว

มือประทานพร มีธรรมจักร

(ธรรมจักรของ 60")

H 188 W 132 D 76 cm

 

แบบที่ 46

พระอินเดีย 40 นิ้ว

มือปฐมเทศนา มีธรรมจักร

(ธรรมจักรของ 60")

H 188 W 132 D 76 cm

 

 

แบบที่ 47

พระอินเดีย 45 นิ้ว

พิมพ์ จ ไม่รวมจักร

สูง 171 กว้าง 135 ลึก 100 ซม.

เลิกผลิต

 

แบบที่ 48

 

*********

หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3

คลิกที่นี่ เพื่อชม ธรรมจักร

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********