ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระศิวะ

SHIVA GOD

*********

แบบที่ 1

พระศิวะ 3 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง 18 กว้าง 11 ลึก 8

วงแขน 14 ซม

 

 

 

แบบที่ 1A

LKS1SV03XP

พระศิวะนั่ง 3 นิ้ว

ฐานเตี้ย ขัดเงา

Code18BTMLQVX

บสล.

H16 W9 D7 ซม.

 

แบบที่ 2

พระศิวะ 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 21 กว้าง 15 ลึก 10

วงแขน 15 ซม

 

 

 

แบบที่ 2A

DPO1SV05KP

พระศิวะครอบครัว 5 นิ้ว

นั่ง ขัดเงา

Code18BTJRZXAX

ดพ.

H23 W24 D13 ซม.

 

แบบที่ 2B

SKI1SW05CP

พระศิวะทรงโค 5 นิ้ว

ขัดเงา

Code18BXJSZXVX

คิด.

H34 W22 D11 ซม.

 

 

แบบที่ 2C

SKI1SW05HC

พระศิวะนั่ง 5 นิ้ว

ฐานสูง นั่งห้อยขา

สีขันลงหิน

Code18BTOZXXVX

คิด.

H26 W20 D14 ซม.

 

แบบที่ 3

พระศิวะ 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 29 กว้าง 20 ลึก 17 ซม

 

 

แบบที่ 4

พระศิวะ 5 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง 25 กว้าง 17 ลึก 13

วงแขน 22 ซม

 

 

แบบที่ 4A

DPO1SW05NP

พระศิวะนั่ง 5 นิ้ว ฐานสูง

พิมพ์ใหม่ นั่งห้อยขา

มีธรรมจักร สีมันปู

Code18CDPZXXGT

ดพ.

H26 W20 D14 ซม

 

แบบที่ 4B
 

แบบที่ 4C

SKI1SW07FP

พระศิวะครอบครัว 7 นิ้ว

ขัดเงา

Code18BXSPZXVT

คิด.

H41 W30 D19 ซม.

 

แบบที่ 4D

แบบที่ 5

พระศิวะ 9 นิ้ว 5 หน้า

พิมพ์ พช

สูง 47 กว้าง 30 ลึก 24

วงแขน 38 ซม

 

แบบที่ 6

พระศิวะ 9 นิ้ว ฐานสูง

พิมพ์ บส

สูง 45 กว้าง 25 ลึก 18

วงแขน 34 ซม

 

แบบที่ 7

พระศิวะ 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 41 กว้าง 28 ลึก 19 ซม

 

 

แบบที่ 8

พระศิวะ 9 นิ้ว

รมกีวีอ่อน-เข้ม

รหัส โต.

H42 W26 D25 ซม

 

แบบที่ 9

พระศิวะ 12 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 64 กว้าง 35 ลึก 35 ซม

 

 

 

แบบที่ 10

พระศิวะ 12 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง 66 กว้าง 40 ลึก 31

วงแขน 52 ซม

Code13VBLQZXGX

Code15SellCGJSQZXBX

 

แบบที่ 11

พระศิวะ 12 นิ้ว

รหัส บส

H 54 W 42 D 34 cm

(สีมันปู)

Code12TGERZXVR

 

แบบที่ 12

พระศิวะ 12 นิ้ว

รหัส บส

H 54 W 42 D 34 cm

(สีดำ)

Code12TGERZXVR

 

แบบที่ 13

พระศิวะ 15 นิ้ว

พิมพ์ จช

สูง 67 กว้าง 54 ลึก 44 ซม

Code14SellBCSRQZXBT

 

 

แบบที่ 14

พระศิวะ 16 นิ้ว

พิมพ์ ป

สูง 69 กว้าง 51 ลึก 35

วงแขน 60 ซม

 

 

แบบที่ 15

FACTORA101

พระศิวะ 20 นิ้ว

รมกีวี จช.

Code21SellBXMOQZXVT

สูง 97 กว้าง 69 ลึก 51 ซม

 

แบบที่ 16

พระศิวะ 25 นิ้ว

พิมพ์ ตม

สูง 88 กว้าง 72 ลึก 53 ซม

 

 

แบบที่ 18

แบบที่ 17

พระศิวะ 25 นิ้ว

พิมพ์ รง

สูง 90 กว้าง 75 ลึก 58 ซม

Code14SellBXRZZXXTB

 

แบบที่ 18

แบบที่ 19

พระศิวะ 30 นิ้ว

รหัส บม

H 130 W 68 D 56 cm

Code13CVMOQZXGX

 

 

 

แบบที่ 20

พระศิวะ 30 นิ้ว นั่งห้อยเท้า

พิมพ์ รง

สูง 132 กว้าง 93 ลึก 104 ซม

ลงทราย

Code14SellBXJSZZXXBT

+ ค่าปิดทอง

Code14SellBXLZZXXCT

 

แบบที่ 21

พระศิวะ 30 นิ้ว

พิมพ์ รง

สูง 120 กว้าง 100 ลึก 73 ซม

สีมันปู

Code14SellBTLRQZXCT

 

แบบที่ 22

พระศิวะ 32 นิ้ว

พิมพ์ รง

สูง 120 กว้าง 100 ลึก 73 ซม

สีมันปู

Code14SellBTLRQZXCT

 

แบบที่ 23

พระศิวะ 30 นิ้ว 2 กร

พิมพ์ ชช

H 122 W 89 D 67 cm

Code11CXMSQZXGX

 

แบบที่ 23

พระศิวะ 30 นิ้ว 2 กร

พิมพ์ ชช

H 122 W 89 D 67 cm

Code11CXMSQZXGX

 

แบบที่ 24

พระศิวะ 30 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 152 W 85 D 82 cm

Code11GBKOQZXDX

 

แบบที่ 24

พระศิวะ 30 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 152 W 85 D 82 cm

Code11GBKOQZXDX

 

 

องค์ที่ 25

พระศิวะ 30 นิ้ว

รหัส ติ๋ม

H 115 W 87 D 67 cm

Code14WVSEQZXGX

 

องค์ที่ 26

แบบที่ 27

พระศิวะ 40 นิ้ว

พิมพ์ รง

สูง 180 กว้าง 123 ลึก 113 ซม

Code14SellBCJRZZXXCG

 

แบบที่ 28

พระศิวะ 50 นิ้ว

พิมพ์ รง

สูง 236 กว้าง 151 ลึก 144 ซม

Code14SellCGKOZZXXGX

 

แบบที่ 29

พระศิวะ 100 นิ้ว ฐานเตี้ย

รหัส รง

H 415 W 285 D 225 cm

Code15SellTXJOQZZXXBX

 

แบบที่ 29

พระศิวะ 100 นิ้ว ฐานเตี้ย

รหัส รง

H 415 W 285 D 225 cm

Code15SellTXJOQZZXXBX

 

*********

*********