ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

องค์ตรีมูลติ

*********

รูปที่ 1

เทพแขก ตรีมูลติ 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

 

รูปที่ 1A

รูปที่ 2

เทพแขก ตรีมูลติ 5 นิ้ว

พิมพ์ ดพ.

H 37 W 18 D 10 cm

 

 

รูปที่ 2A

DPO1TM05AB

พระตรีมูลติ 5 นิ้ว

สีมันปู ดพ.

H37 W20 D9 ซม

 

รูปที่ 3

DPO1TM05XB

พระตรีมูลติ 5 นิ้ว

เอราวัณ สีมันปู

Code18BXPOQXVT

บสล.

H43 W10 D10 ซม.

 

รูปที่ 4

รูปที่ 5

เทพแขก ตรีมูลติ 5.9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 47 W 13 D 11 cm

Code10CXJSZXVX

 

 

รูปที่ 6

DPO1TM07XB

พระตรีมูลติ 7.9 นิ้ว

เอราวัณ สีมันปู

Code18BXJKZXTA

บสล.

H55 W14 D13 ซม.

 

รูปที่ 7

เทพแขก ตรีมูลติ 9 นิ้ว

พิมพ์ ดพ

H 55 W 29 D 13 cm

Code15KVSRZXVX

 

รูปที่ 8

เทพแขก ตรีมูลติ 9 นิ้ว

พิมพ์ ส

H 83 W 32 D 21 cm

 

 

รูปที่ 9

JOI1TM09XB

พระตรีมูลติ 9 นิ้ว สีมันปู

Code18BXKQZXVT

จย.

H76 W18 D17 ซม.

 

รูปที่ 10

รูปที่ 11

เทพแขก ตรีมูลติ 9 นิ้ว

รหัส จช

สูง 29 นิ้ว 3 หน้า

Code15SellVBORZXTX

(ลงทราย)

 

รูปที่ 11A

รูปที่ 11B

ตรีมูลติ 12 นิ้ว

รหัส จช.

สูง 27 นิ้ว 4 หน้า

Code20SellVBJSQZX

ผิวลงทราย

 

รูปที่ 12

เทพแขก ตรีมูลติ

สูง 100 ซม

Code15SellBTMOQZXGT

(ลงทราย)

 

รูปที่ 11

เทพแขก ตรีมูลติ

สูง 160 cm พิมพ์ บม

ลงทราย

Code13BCJMQZXGT

 

รูปที่ 12

รูปที่ 13

เทพแขก ตรีมูลติ

สูง 200 ซม 4 หน้า

CodeSell13CBJRZZXXGX

 

รูปที่ 14

เทพแขก ตรีมูลติ

สูง 200 ซม 4 หน้า

CodeSell13CBJRZZXXGX

 

รูปที่ 15

เทพแขก ตรีมูลติ 200 ซม 3 หน้า

CodeSell13CBJRZZXXGX

 

รูปที่ 16

เทพแขก ตรีมูลติ 200 ซม 3 หน้า

CodeSell13CBJRZZXXGX

 

รูปที่ 17

พระตรีมูรติ 30 นิ้ว

รหัส ควร

H 222 W 55 D 55 cm

Code15VBMOQZXTX

 

รูปที่ 18

*********

*********