ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระพรหม

หน้าตัก 25 นิ้ว

BRAHMA Size 25"

*********

องค์ที่ 1

พระพรหม 25 นิ้ว

พิมพ์ จม

สูง 148 กว้าง 68 ลึก 65 ซม

วงแขน 104 ซม

 

 

 

 

องค์ที่ 2

พระพรหม 25 นิ้ว

พิมพ์หนา สวยพิเศษ

สูง 140 กว้าง 104 ลึก 76 ซม

Code14SellBTPRQZXGY

ลงทราย

Code14SellCXJQZZGT

พ่นทอง

 

องค์ที่ 3

พระพรหม 25 นิ้ว

พิมพ์ อน

สูง 143 กว้าง 63 ลึก 65

วงแขน 112 ซม

 

 

 

 

องค์ที่ 4

พระพรหม 25 นิ้ว

พิมพ์ ไต้หวัน

สูง 136 กว้าง 69 ลึก 62

วงแขน 99 ซม

Code14SellBTPRQZXGY

ลงทราย

Code14SellCXJQZZGT

 

องค์ที่ 5

พระพรหม 25 นิ้ว

พิมพ์ พช

H 140 W 80 D 82 cm

วงแขน 100 ซม

Code11ACMPQZXBX

 

องค์ที่ 5

พระพรหม 25 นิ้ว

พิมพ์ พช

H 140 W 80 D 82 cm

วงแขน 100 ซม

Code11ACMPQZXBX

 

องค์ที่ 6

พระพรหม 25 นิ้ว

รหัส ล

H 143 W 75 D 72 cm

วงแขน ประมาณ 117 ซม

Code12CDKRQZXGX

 

องค์ที่ 6

พระพรหม 25 นิ้ว

รหัส ล

H 143 W 75 D 72 cm

วงแขน ประมาณ 117 ซม

Code12CDKRQZXGX

 

 

องค์ที่ 7

L4F14F25XS

พระพรหม 25 นิ้ว

ลงทราย ล.พร.

H147 W75 D71 ซม

(กว้างแขน 135 ซม)

 

องค์ที่ 8

 

*********

คาถาบูชาพระพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

แบบย่อ
โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

*********

*********