ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ท้าวมหาพรหม

BRAHMA

Four Face Buddha

*********

พระพรหม ขนาดต่างๆ

  1. ขนาด หนัาตัก 3 นิ้ว ถึง 16 นิ้ว (size 3"-16")
  2. ขนาด หน้าตัก 20-21 นิ้ว (size 20"-21")
  3. ขนาด หน้าตัก 25 นิ้ว (size 25")
  4. ขนาด หน้าตัก 30 นิ้ว (size 30")
  5. ขนาด หน้าตัก 40 นิ้ว (size 40")
  6. ขนาด หน้าตัก 50 นิ้ว (size 50")
  7. ขนาด หน้าตัก 60 นิ้ว (size 60")

*********

พระพรหม งานตบแต่งพิเศษ

Brama Special Decoration

(ต้องมีรหัสเข้าชม)

พระพรหมโบสถ์พราหมณ์

พระพรหมธาดา

*********

*********