ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระขันธกุมาร

*********

องค์ที่ 1

DPO1KG05SB

พระขันธกุมาร 5 นิ้ว

นั่ง สีมันปู

Code18BTPRQXVX

ดพ.

H24 W24 D14 ซม.

 

องค์ที่ 1A

DPO1KG05SP

พระขันธกุมาร 5 นิ้ว

นั่ง ขัดเงา

Code18BXPRQXVT

ดพ.

H24 W24 D14 ซม.

 

องค์ที่ 1B

DPO1KG05XB

พระขันธกุมาร 5 นิ้ว

ยืน สีมันปู

Code18BXOWQXVT

ดพ.

H34 W9 D8 ซม.

 

องค์ที่ 1C

DPO1KG05XB

พระขันธกุมาร 5 นิ้ว

ยืน สีมันปู

Code18BXOWQXVT

ดพ.

H34 W9 D8 ซม.

 

องค์ที่ 2

ขันธกุมาร 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 56 W 17 D 16 cm

Code13CBSKZXGX

 

องค์ที่ 2

ขันธกุมาร 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 56 W 17 D 16 cm

Code13CBSKZXGX

 

องค์ที่ 3

ขันธกุมาร 12 นิ้ว

พิมพ์ พช

H 70 W 22 D 22 cm

 

องค์ที่ 3

ขันธกุมาร 12 นิ้ว

พิมพ์ พช

H 70 W 22 D 22 cm

 

องค์ที่ 4

ขันธกุมาร 15 นิ้ว

พิมพ์ รง

H 112 W 38 D 38 cm

 

องค์ที่ 4

ขันธกุมาร 15 นิ้ว

พิมพ์ รง

H 112 W 38 D 38 cm

 

*********

*********