ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

องค์บาราจี

*********

องค์ที่ 1

เทพแขก บาราจี 9 นิ้ว

H 58 W 40 D 17 cm

(หุ่นซิลิก้า)

Code14SellBCOQZXGX

ปิดทองเหมือนในรูป

Code14SellGCJOQZXCG

 

องค์ที่ 2

เทพแขก บาราจี 9 นิ้ว

H 58 W 40 D 17 cm

(หุ่นซิลิก้า)

Code14SellBCOQZXGX

ปิดทองเหมือนในรูป

Code14SellGCJOQZXCG

 

องค์ที่ 3

บาราจี 9 นิ้ว รหัส รง

H 55 W 39 D 19 cm

หุ่นทองเหลือง

Code14SellVGJRQZXBX

ค่าปิดทองทั้งองค์

Code14SellVGJZZXXBC

ค่าปิดทองสองสี

Code14SellCBOQZXVB

 

องค์ที่ 3

บาราจี 9 นิ้ว รหัส รง

H 55 W 39 D 19 cm

หุ่นทองเหลือง

Code14SellVGJRQZXBX

ค่าปิดทองทั้งองค์

Code14SellVGJZZXXBC

ค่าปิดทองสองสี

Code14SellCBOQZXVB

 

*********

*********