ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระแม่อุมา

*********

องค์ที่ 1

DKN3UM03XB

พระแม่อุมา 3 นิ้ว

นั่งแท่นสี่เหลี่ยม สีมันปู

Code18BXMEQVT

มร1.

H16 W9 D5 ซม.

 

องค์ที่ 1A

LKS1UM03XP

พระแม่อุมา 3 นิ้ว ขัดเงา

Code18BTMPQVT

บสล.

H18 W10 D9 ซม.

 

 

องค์ที่ 1B

เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 30 W 16 D 15 cm

Code13RDOWQXVX

 

 

 

องค์ที่ 1C

SAI1UM05RB

พระแม่อุมา 5 นิ้ว นั่งแท่น

ห้อยขาขวา มีซุ้ม สีมันปู

Code17SBJSZXTS

รหัส ส.

H34 W18 D15 ซม

 

องค์ที่ 1D

SAI1UM05SB

พระแม่อุมา 7 นิ้ว ยืน

1หน้า 10กร สีมันปู

Code17VBJPZXSQ

รหัส ส.

H55 W33 D15 ซม

 

องค์ที่ 1E

SOMKITB051

พระแม่อุมา 7.9 นิ้ว

นั่งสิงโต สีมันปู

Code20BTSOZXVT

คิด.

H45 W30 D14 ซม

 

องค์ที่ 2

เจ้าแม่อุมา 9 นิ้ว

พิมพ์ ดพ

H 44 W 23 D 23 cm

Code13TXSPZXGX

 

 

องค์ที่ 2A

DPO1UM09SB

พระแม่อุมา 9 นิ้ว

นั่งห้อยขาขวา สีมันปู

Code18BXSPZXVT

ดพ.

H43 W22 D23 ซม.

 

องค์ที่ 3

เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

พิมพ์ รง

H 69 W 36 D 34 cm

Code12CBLRZXGX

 

องค์ที่ 3A

SKI1UM12LA

พระแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

ระบายสี-ทาทอง

คิด.จช.

 

องค์ที่ 3B

SKI1UM12LA

พระแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

ระบายสี-ทาทอง คิด.จช.

H80 W75 D40 ซม

(กว้าง หัว-หาง, ลึก ขาซ้ายขวา)

 

องค์ที่ 3C

SKI1UM12LC

พระแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

สีลงหิน คิด.จช.

H80 W75 D40 ซม

(กว้าง หัว-หาง, ลึก ขาซ้ายขวา)

 

 

องค์ที่ 4

พระแม่อุมา 15 นิ้ว นั่ง

รหัส ดพ

H 69 W 44 D 51 cm

Code14WGORZXBX

 

องค์ที่ 4A

องค์ที่ 5

เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว

รหัส จช.

H 110 W 64 D 61 cm

Code14SellCBKRQZXGX

(พิมพ์เก่า)

 

องค์ที่ 5A

พระแม่อุมา 20 นิ้ว

H 94 W 58 D 41 cm

รหัส จช

Code17SellCVKRQZXGX

(พิมพ์ใหม่)

 

องค์ที่ 6

พระแม่อุมา 30 นิ้ว

รหัส ควร

Code15BTRWZXXCX

 

องค์ที่ 6A

องค์ที่ 7

พระแม่อุมา 30 นิ้ว นั่งแท่น

รหัส จช.

พิมพ์หนาพิเศษ

H 126 W 88 D 59 cm

Code12SellVDPRQZXGX

 

 

องค์ที่ 7A

FAC1UM30CL

พระแม่อุมา 30 นิ้ว นั่งแท่น

รหัส จข.

ระบายสี ทาทอง

H126 W87 D60 ซม

 

 

องค์ที่ 8

เจ้าแม่อุมา 3 นิ้ว ยืน

พิมพ์ สค

H 24 W 12 D 7 cm

 

 

 

องค์ที่ 9

DPO1UM05SP

พระแม่อุมา 5 นิ้ว

ยืน ขัดเงา

Code18BXOWQXVT

ดพ.

H36 W11 D11 ซม.

 

องค์ที่ 9A

BUN1UM16XS

พระแม่อุมา สูง 160 ซม

ลงทราย

Code17CGMRQZXVB

รหัส บม.

 

องค์ที่ 9B

องค์ที่ 10

เจ้าแม่อุมา

ยืน 200 ซม

Code14SellCBJSZZXXGX

(พิมพ์เสียแล้ว)

 

องค์ที่ 10

เจ้าแม่อุมา

ยืน 200 ซม

Code14SellCBJSZZXXGX

(พิมพ์เสียแล้ว)

 

องค์ที่ 11

SKI1UM04TD

พระแม่อุมา 4 นิ้ว

ขี่เสือ สีดำ

Code18BXRWQXCV

คิด.

H20 W17 D6 ซม.

 

องค์ที่ 12

เจ้าแม่อุมา 5 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บส

H 30 W 24 D 12 cm

Code06GDJQZXCX

 

 

 

องค์ที่ 13

เจ้าแม่อุมา 5.9 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค

H 48 W 31 D 15 cm

Code13CDJMZXKX

 

 

องค์ที่ 13A

SKI1UM06LP

พระแม่อุมา 5.9 นิ้ว

ขี่สิงโต ขัดเงา

Code18BTJSZXVX

คิด.

H33 W20 D9 ซม

 

องค์ที่ 14

เจ้าแม่อุมา 8 นิ้ว

ขี่สิงห์โต

พิมพ์ สค

H 46 W 30 D 15 cm

 

องค์ที่ 14A

องค์ที่ 15

เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค

H 84 W 70 D 40 cm

Code14VMJMQZXGX

 

องค์ที่ 15

เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ สค

H 84 W 70 D 40 cm

Code14VMJMQZXGX

 

องค์ที่ 16

เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

ขี่เสือ

 

 

องค์ที่ 17

เจ้าแม่อุมา 12 นิ้ว

ขี่สิงห์โต

H 85 W 49 D 70 cm

 

องค์ที่ 18

เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บม

H 140 W 120 D 55 cm

Code11GAKZWXXBD

 

องค์ที่ 18

เจ้าแม่อุมา 20 นิ้ว ขี่เสือ

พิมพ์ บม

H 140 W 120 D 55 cm

Code11GAKZWXXBD

องค์ที่ 19

เจ้าแม่อุมา 30 นิ้ว ขี่เสือ

รหัส จช.

H 194 W 127 D 179 cm

Code12SellTXSOZZXBX

 

องค์ที่ 19

เจ้าแม่อุมา 30 นิ้ว ขี่เสือ

รหัส จช.

H 194 W 127 D 179 cm

Code12SellTXSOZZXBX

 

องค์ที่ 20

DPO1UM05XD

พระแม่อุมา 5 นิ้ว

นอนปรก อุ้มพระพิฆเณศ สีดำ

มร1.

H27 W25 D14 ซม.

 

*********

*********