ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระแม่คายตรี

*********

องค์ที่ 1

เทพแขก เจ้าแม่คายตรีย์ 9 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 51 W 23 D 23 ซม

วงแขน 33 ซม

Code09VBMQZXGX

Code12SellTDOQZXBX

 

องค์ที่ 1

เทพแขก เจ้าแม่คายตรีย์ 9 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 51 W 23 D 23 ซม

วงแขน 33 ซม

Code09VBMQZXGX

Code12SellTDOQZXBX

 

องค์ที่ 2

เทพแขก เจ้าแม่คายตรีย์ 14 นิ้ว

พิมพ์ รง

H 68 W 43 D 30 cm

วงแขน 63 ซม

Code12SellABMOQZXDC

 

องค์ที่ 2

เทพแขก เจ้าแม่คายตรีย์ 14 นิ้ว

พิมพ์ รง

H 68 W 43 D 30 cm

วงแขน 63 ซม

Code12SellABMOQZXDC

 

*********

*********