ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ครอบครัวพระศิวะ

SHIVA GOD's Family

*********

แบบที่ 1

ครอบครัวพระศิวะ 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 23 W 25 D 14 cm

Code13BXJRZXCX

 

แบบที่ 2

ครอบครัวพระศิวะ 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 36 W 22 D 16 cm

 

 

แบบที่ 3

ครอบครัวพระศิวะ 7.9 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 44 W 31 D 19 cm

Code10SRZX

 

แบบที่ 4

 

*********

*********