ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ตัวอย่าง

ชุดน้ำชา กระเบื้อง

********

แบบที่ 1

ชุดน้ำชา จาน 6 นิ้ว ครึ่ง

Code10ABOZXCD

 

แบบที่ 2

ชุดน้ำชา จาน 7 นิ้ว

Code10ACMRQXB

 

แบบที่ 3

ชุดน้ำชา จาน 7 นิ้ว กา 6 นิ้ว

Code10DCSZQXY

 

แบบที่ 4

ชุดน้ำชา จาน 7 นิ้ว ครึ่ง

Code10ABEZXBC

 

แบบที่ 5

ชุดน้ำชา จาน 9 นิ้ว

Code10ACSKQGX

 

แบบที่ 6

ชุดน้ำชา จาน 11 นิ้ว

Code10BDJOZXAC

 

แบบที่ 7

ชุดน้ำชา จาน 11 นิ้ว

Code10CBEZXXG

 

******************

หน้าที่ 1 : หน้าที่ 2 : หน้าที่ 3

******************

*********

*********

*********