ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระแม่กวนอิมพันมือ

ท่านั่ง

*********

องค์ที่ 1

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 3 นิ้ว

รัหส ดพ

H 20 W 17 D 10 cm

Code15CGEMQXT

 

 

 

องค์ที่ 2

SAI1GP03GB

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 3 นิ้ว

นั่ง ฐานบัว มีกระบัง สีมันปู

Code07BXKRQVT

ส.

H18 W11 D9 ซม.

 

องค์ที่ 2B

SAI1KM59XB

เจ้าแม่กวนอิมพันมือยืน 5 นิ้ว

นั่งฐานบัว สีมันปู

Code12BTSLZXVT

ส.

H34 W27 D19 ซม.

 

องค์ที่ 2C

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 5 นิ้ว

รหัส ดพ

H 31 W 25 D 16 cm

Code15SVJRZXBX

 

 

 

องค์ที่ 3

MDANKM07XP

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 7 นิ้ว

นั่งมังกร ขัดเงา

Code18BTMOZXVT

มด.

H38 W24 D15 ซม.

 

องค์ที่ 4

9 นิ้ว ฐานบัว

รหัส จช

สูง 50 กว้าง 31 ลึก 25 ซม

Code15SellVBJOQZXTX

ลงทราย

 

 

องค์ที่ 5

9 นิ้ว ฐานบัว กระบังโปร่ง

รหัส จช

สูง 63 กว้าง 43 ลึก 25 ซม

Code15SellCGSZZXXSX

 

องค์ที่ 6

9 นิ้ว ฐานบัว 1000 มือเต็ม

รหัส จช

สูง 60 กว้าง 46 ลึก 25 ซม

Code15SellCGSOQZXXSX

 

องค์ที่ 7

9 นิ้ว ฐานมังกร

กระบัง1000มือเต็ม

สูง 62 กว้าง 42 ลึก 33 ซม

 

 

องค์ที่ 8

9 นิ้ว ฐานบัว รหัส มด

ตำนักเตาปูน

สูง 43 กว้าง 23 ลึก 13 ซม

Code15CDMQSRTX

 

องค์ที่ 9

9 นิ้ว นั่งชูพระ

พิมพ์ มด

สูง 58 กว้าง 40 ลึก 22 ซม

Code15TDKPRQGX

 

 

องค์ที่ 10

MDX1GI80T2

10 นิ้ว ฐานเต่ามังกร

พิมพ์ มด

สูง 81 กว้าง 52 ลึก 39 ซม

Code15CGJKRSQBX

 

องค์ที่ 11

เทพจีน เจ้าแม่กวนอิม 12 นิ้ว

นั่งพันมือ พิมพ์ มด

H 98 w 46 D 37 cm

Code15SGSRKJQXBX

 

 

องค์ที่ 12

DKN1KM12XD

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 12 นิ้ว

นั่ง ฐานบัวสูง กระบังใหญ่

สีดำ มร1.

H97 W40 D40 ซม

 

องค์ที่ 13

MDX1GI11T2

12 นิ้ว ฐานบัว พิมพ์ มด

สูง 117 กว้าง 60 ลึก 36 ซม

Code15SGSRKJQXBX

 

องค์ที่ 14

12 นิ้ว ฐานบัว กระบัง1000มือเต็ม

สูง 77 กว้าง 49 ลึก 32 ซม

Code15SellCBSOQZXGX

 

องค์ที่ 15

20 นิ้ว สมาธิ ฐานบัว รหัส จช

กระบัง1000มือเต็ม

สูง 168 กว้าง 98 ลึก 74 ซม

Code15SellSGJPZZXXGX

ลงทราย

 

องค์ที่ 16

20 นิ้ว สมาธิ ฐานบัว รหัส จช

กระบัง1000มือเต็ม

สูง 168 กว้าง 98 ลึก 74 ซม

Code15SellSGJPZZXXGX

ลงทราย

 

องค์ที่ 17

MDX1GI14T2

20 นิ้ว สมาธิ ฐานบัว

นั่งห้อยเท้า พิมพ์ มด

สูง 137 กว้าง 66 ลึก 69 วงแขน 120 ซม

Code15CXKOKZXDX

 

 

องค์ที่ 18

20 นิ้ว สมาธิ ฐานบัว

นั่งห้อยเท้า กระบัง1000มือเต็ม

สูง 168 กว้าง 98 ลึก 74 ซม

Code15SellSGJPZZXXGX

ลงทราย

 

 

องค์ที่ 18

กวนอิม 24 กร หน้าตัก 25 นิ้ว รหัส สว

H 148 W 80 D 58

วงแขน 154 cm

Code11CBKOQZVX

 

องค์ที่ 20

องค์ที่ 21

30 นิ้ว ฐานบัว กระบัง1000มือเต็ม

สูง 245 กว้าง 165 ลึก 100 ซม

Code15SellCDMOZZXXVX

 

องค์ที่ 22

30 นิ้ว ฐานบัว

สูง 210 กว้าง 165 ลึก 100 ซม

Code15SellSVSOZZXXZX

 

องค์ที่ 23

30 นิ้ว ฐานมังกร กระบัง1000มือเต็ม

สูง 239 กว้าง 153 ลึก 140 ซม

Code15SellCVKOZZXXTX

ลงทราย

ค่าพ่นสีทอง SXMZZXXTX

 

องค์ที่ 24

40 นิ้ว ฐานบัว กระบัง1000มือเต็ม

สูง 264 กว้าง 140 ลึก 112 วงแขน 227 ซม

Code15SellTVRSZZXXSX

ลงทราย

ค่าพ่นสีทอง DVKZZXXCX

 

 

*********

*********