ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

 

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องสักการะบูชา

*********

แบบที่ 1

พุ่มผ้า ยอดตุ้ม คาดมาลัย พร้อมพาน

ขนาด 5 นิ้ว คู่ละ ERQX/VPRQX

ขนาด 6 นิ้ว คู่ละ LERX/VJWZX

ขนาด 7 นิ้ว คู่ละ PKRX/VJKZX

ขนาด 8 นิ้ว คู่ละ JSJQ/VJLZX

ขนาด 9 นิ้ว คู่ละ JKRQ/VSWZX

ขนาด 10 นิ้ว คู่ละ SQMQ/VMSZX

ขนาด 12 นิ้ว คู่ละ MKPQ/VREZX

 

แบบที่ 2

พุ่มผ้า ยอดตุ้ม คาดมาลัย ร้อยอุบะ พานมิเนียม

ในรูปขนาด 8 นิ้ว คู่ละ KWZX/VLSZX

 

แบบที่ 3

พุ่มผ้าเงิน-ทอง ร้อยอุบะ พานมิเนียม

ขนาด 7 นิ้ว พาน 16 ซม

คู่ละ JPKQ/VMKZX

 

แบบที่ 4

เทียนแพ

ขนาด เล็ก ชุดละ LZXX/VJRZX

ขนาด กลาง ชุดละ JRZX/VMSZX

ขนาด ใหญ่ ชุดละ SRZX/VRWZX

 

 

ตัวอย่างที่ 5

เทียนแพกลาง ธรรมดา (B)

ขนาด กลาง

FRZX/VPRQX

 

ตัวอย่างที่ 6

เทียนแพเล็ก ธรรมดา (B)

ขนาด เล็ก

FKZX/VLRQ

 

แบบที่ 7

พานดอกกุหลาบ

คู่ละ KRQ/VOZX

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********