ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

 

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องสักการะบูชา

*** เทียนแพ ***

*********

แบบที่ 1

เทียนแพ

ขนาด เล็ก ชุดละ LZXX/VJRZX

ขนาด กลาง ชุดละ JRZX/VMSZX

ขนาด ใหญ่ ชุดละ SRZX/VRWZX

 

 

ตัวอย่างที่ 2

เทียนแพกลาง ธรรมดา (B)

ขนาด กลาง

FRZX/VPRQX

 

ตัวอย่างที่ 3

เทียนแพเล็ก ธรรมดา (B)

ขนาด เล็ก

FKZX/VLRQ

*********

*********