ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

พระพิฆเณศ

GANESHA

หน้าตัก 3 นิ้ว

*********

แบบที่ 1

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

สูง 13 กว้าง 10 ลึก 7 ซม

 

 

 

แบบที่ 2

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 16 กว้าง 10 ลึก 9 ซม

Code09AXSMQDX

 

แบบที่ 3

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

สูง 15 กว้าง 10 ลึก 9 ซม

 

 

 

 

 

แบบที่ 4

DKN1PKO3SP

พิฆเณศ 3นิ้ว นั่งหอนสังข์

4 กร ขัดเงา

บร.

H16 W16 D7 ซม.

Code05AxSRQBX

 

แบบที่ 5

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 10 กว้าง 12 ลึก 7 ซม

Code07ACSZXBX

 

แบบที่ 6

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 15 กว้าง 10 ลึก 7 ซม

Code07DXSMQAB

 

แบบที่ 7

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 16 กว้าง 9 ลึก 8 ซม

Code07VXSLQDX

 

แบบที่ 8

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 16 กว้าง 11 ลึก 5 ซม

Code08AXSMQBD

 

แบบที่ 9

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 17 กว้าง 12 ลึก 6 ซม

Code08AXSRQDB

 

แบบที่ 10

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

สูง 18 กว้าง 15 ลึก 11 ซม

 

 

 

แบบที่ 11

DKN1PK03HP

พระพิฆเณศนั่ง 3 นิ้ว 4กร

ห้อยขาซ้าย ถือหอยสังข์

ขัดเงา มร1.

H13 W10 D7 ซม.

Code03VBJMQBX

 

แบบที่ 12

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 10 กว้าง 9 สูง 5 ซม

Code03VCPQXBX

 

 

 

แบบที่ 13

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 10 กว้าง 9 ลึก 6 ซม

Code07BXSLQVC

 

แบบที่ 14

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

 

 

 

แบบที่ 15

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 12 กว้าง 11 สูง 6 ซม

Code07VXSLQGC

 

แบบที่ 16

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 15 กว้าง 10 ลึก 8 ซม

Code07ADMSQBC

 

แบบที่ 17

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 10 กว้าง 9 สูง 6 ซม

Code07ADSLQVX

 

 

 

แบบที่ 18

BUN1PK02S2

พิฆเณศนั่ง 2นิ้ว 4 กร

ฐานสี่เหลี่ยม ถือขนม

บม.

H11 W7 D7 ซม.

Code07AXSRQDX

 

แบบที่ 20

BUN1PK02A2

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 12 กว้าง 10 ลึก 5 ซม

Code08AXJRQBX

 

แบบที่ 21

แบบที่ 22

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 12 กว้าง 8 ลึก 5 ซม

Code07DXJLQCX

 

แบบที่ 23

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 12 กว้าง 8 ลึก 6 ซม

Code07ABSRQCD

 

แบบที่ 24

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

 

 

 

แบบที่ 25

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ น

สูง 10 กว้าง 8 ลึก 7 ซม

Code07GXMSQAB

 

แบบที่ 26

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ บม

สูง 11 กว้าง 8 ลึก 7 ซม

Code06ACJOQDX

 

 

แบบที่ 27

BUN1PK02B2

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 17 กว้าง 11 ลึก 8 ซม

Code07BDSLQAC

 

แบบที่ 28

BUN1PK02L2

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 12 กว้าง 9 ลึก 5 ซม

Code08DXJRQGX

 

แบบที่ 29

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

 

 

 

แบบที่ 30

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ ธช

สูง 16 กว้าง 9 ลึก 8 ซม

Code07BXSLQDX

 

 

 

แบบที่ 31

LEK2PK03SD

พิฆเณศนั่ง 3 นิ้ว 2กร

ฐานสี่เหลียม สมาธิ ขัดเงา

เล็ก2.

H16 W9 D7 ซม.

Code06GAMWQDB

 

แบบที่ 32

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

แบบที่ 33

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

แบบที่ 3\4

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

 

 

 

แบบที่ 35

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ สย

สูง 15 กว้าง 14 ลึก 11 ซม

Code09DXMOQBX

 

แบบที่ 36

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ สย

สูง 16 กว้าง 16 ลึก 10 ซม

Code07AXKEQBX

 

แบบที่ 37

พิฆเนศ หน้าตัก 3 นิ้ว

พิมพ์ สย

สูง 20 กว้าง 16 ลึก 11 ซม

Code07BAKRQDX

 

แบบที่ 38

FAC1PK03LB

พระพิฆเณศนั่ง 3 นิ้ว 4กร

นั่งแท่น ชันเข่าซ้าย สีมันปู

Code18BXEQXVT

ธช.

H10 W6 D5 ซม

(กว้างสุด 10 ซม)

 

แบบที่ 39

JOI1PK03ED

พิฆเณศทรงช้าง 3นิ้ว สีดำ

จย.

H22 W13 D18 ซม.

 

 

 

 

แบบที่ 40

DKN1PK03HP

พระพิฆเณศนั่ง 3 นิ้ว 4กร

ห้อยขาซ้าย ถือหอยสังข์

ขัดเงา

มร1.

H13 W10 D7 ซม.

 

 

แบบที่ 41

SAI1PK03AP

พระพิฆเณศนั่ง 3 นิ้ว 4กร

ห้อยขาขวา ถือขนม มีรัศมี

ขัดเงา

Code18BTMZXXVT

ส.

H15 W9 D8 ซม.

 

 

*********

*********