ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

พระพิฆเณศ

GANESHA

หน้าตัก 5 นิ้ว

*********

แบบที่ 1

DKN1PK05NB

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว 4กร

ฐานรีเรียบ ขาชิดถือหอย

สีมันปู มร1.

H22 W18 D15 ซม.

 

แบบที่ 2

DKN1PK05XB

พิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว 4กร

ฐานรีเรียบ ขาชิด มีกังบัง

สีมันปู มร1.

H22 W18 D15 ซม.

 

แบบที่ 3

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 16 กว้าง 15 ลึก 12 ซม

Code09CDKZXBX

 

แบบที่ 4

DPO1PK05OP

พิฆเณศ 5 นิ้ว 2กร นอนเอกเขนก

ฐานรูปไข่ ขัดเงา

ดพ.

H20 W20 D14 ซม.

 

แบบที่ 5

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 22 กว้าง 17 ลึก 17 ซม

Code09ABRZXGX

 

แบบที่ 6

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 19 กว้าง 17 ลึก 14 ซม

Code09ACRZXBX

 

แบบที่ 7

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 18 กว้าง 17 ลึก 14 ซม

Code09CBRZXGB

 

แบบที่ 8

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 21 กว้าง 18 ลึก 12 ซม

Code09ABKRQGX

 

แบบที่ 9

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จรณ

สูง 20 กว้าง 18 ลึก 11 ซม

Code09CBKRQGX

 

แบบที่ 10

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 26 กว้าง 17 ลึก 15 ซม

Code06CBPZXXGX

 

แบบที่ 11

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ ตม

สูง 26 กว้าง 15 ลึก 13 ซม

Code07ADOZXXBC

 

แบบที่ 12

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บม

สูง 16 กว้าง 12 ลึก 9 ซม

Code06BCMOQDX

 

แบบที่ 13

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บม

สูง 16 กว้าง 12 ลึก 6 ซม

Code0AB6KRQDX

 

แบบที่ 14

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

 

 

แบบที่ 15

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

แบบที่ 16

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

แบบที่ 17

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 27 กว้าง 24 ลึก 15 ซม

Code06BCJMZXDX

 

แบบที่ 18

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 27 กว้าง 19 ลึก 13 ซม

Code06CCJMZXBX

 

แบบที่ 19

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

 

แบบที่ 20

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 27 กว้าง 19 ลึก 19 ซม

 

แบบที่ 21

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 27 กว้าง 30 ลึก 15 ซม

Code07AXJMZXBC

 

แบบที่ 22

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 29 กว้าง 19 ลึก 19 ซม

 

 

แบบที่ 23

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 35 กว้าง 24 ลึก 13 ซม

Code07ACJMZXDX

 

แบบที่ 24

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

 

แบบที่ 25

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

แบบที่ 26

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

แบบที่ 27

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

สูง 23 กว้าง 17 ลึก 14 ซม

 

แบบที่ 28

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

แบบที่ 29

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

แบบที่ 30

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

สูง 24 กว้าง 24 ลึก 15 ซม

 

แบบที่ 31

MAI1PK05GB

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

พิมพ์กรมศิลป์ 4กร

ถือขนม สีมันปู

Code17VBKRQTG

รหัส ใหม่.

H18 W15 D13 cm

 

แบบที่ 32

SAI1PK05AB

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว 4กร

ชันเข่าซ้าย โพกหัว สีมันปู

Code18BXJWZXVX

ส.

H22 W17 D13 ซม

 

 

แบบที่ 33

พิฆเนศ หน้าตัก 5 นิ้ว

 

 

 

แบบที่ 34

พิฆเนศ หน้าตัก 5.9 นิ้ว

พิมพ์ บส

สูง 24 กว้าง 20 ลึก 27 ซม

Code07CDJMZXGX

 

แบบที่ 35

เทพแขก พิคเนตร 5 นิ้ว นั่ง

พิมพ์ ขุน

H 20 W 13 D 13 cm

Code10CARZBD

 

แบบที่ 36

เทพแขก พิคเนตร 5 นิ้ว

นั่ง พิมพ์ ขุน

H 20 W 15 D 14 cm

Code10CARZBD

 

แบบที่ 37

DPO1PK05AP

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว

นั่งสิงโต 10 กร 5หน้า

ถือขนม ขัดเงา

ดพ.

H38 W20 D9 ซม.

 

แบบที่ 38

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

นั่งสิงโต 10 กร 5 หน้า

ถือขนม

รหัส คิด

H 38 W 20 D 13 cm

Code15CBJKZXDX

 

แบบที่ 39

DPO1PK05BP

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

นั่งบัว ขาชิด 4กร ขัดเงา

ORQX

ดพ.(#175)

H23 W26 D14 ซม

 

แบบที่ 40

DPO1PK05BC

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว

นั่งบัว ขาชิด 4กร

สีไซโย

ดพ.

H23 W16 D14 ซม.

 

แบบที่ 41

DPO1PK05DP

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

นั่งบัว

ห้อยขาซ้าย 4กร ขัดเงา

ORQX

ดพ.(#179(1))

H26 W22 D18 ซม

 

แบบที่ 42

JOI1PK05AB

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

ห้อยขาขวา 2กร

ถือถุงเงิน สีมันปู

Code20VCJWZXTX

จย.

H28 W14 D16 ซม.

 

แบบที่ 43

SAI1PK05CB

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

นั่งบัลลังก์ โปรยเหรียญ

มีธรรมจักร สีมันปู

Code18BXJWZXCV

ส.

H24 W18 D15 ซม

 

แบบที่ 44

SAI1PK05SB

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

นั่งบัลลังก์ ถือขนม

มีธรรมจักร สีมันปู

Code18BXJWZXCV

ส.

H24 W18 D15 ซม

 

แบบที่ 45

DKN1PK05NB

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว 4กร

ฐานรีเรียบ ขาชิดถือหอย

สีมันปู มร1.

H22 W18 D15 ซม.

 

แบบที่ 46

DKN1PK05XB

พิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว 4กร

ฐานรีเรียบ ขาชิด มีกำบัง

สีมันปู มร1.

H22 W18 D15 ซม.

 

แบบที่ 47

DPO1PK05AP

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว นั่งสิงโต 10 กร

5หน้า ถือขนม

ขัดเงา ดพ.

H38 W20 D9 ซม.

 

แบบที่ 48

DPO1PK05BC

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว นั่งบัว

ขาชิด 4กร

สีไซโย ดพ.

H23 W16 D14 ซม.

 

แบบที่ 49

DPO1PK05OP

พิฆเณศ 5 นิ้ว 2กร

นอนเอกเขนก

ฐานรูปไข่ ขัดเงา ดพ.

H20 W20 D14 ซม.

 

 

แบบที่ 50

SAI1PK05SB

พิฆเณศ 5 นิ้ว บัลลังก์

ห้อยขาขวา ถือขนม

มีธรรมจักร์

สีมันปู ส.

H24 W17 D16 ซม.

 

แบบที่ 51

SKI1PK05LB

พิฆเณศ 5นิ้ว

นั่งสิงโต 10 กร 5หน้า

ถือขนม สีมันปู คิด.

H38 W20 D9 ซม.

 

แบบที่ 52

SKI1PK05LD

พิฆเณศนั่ง 5นิ้ว

นั่งสิงโต 10กร 5 หน้า

ถือขนม สำดำ คิด.

H38 W20 D9 ซม.

 

แบบที่ 53

DPO1PK05FP

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

4กร นั่งบัว พิงหมอน

ถือดอกบัว ขัดเงา

Code21BTORQXVT

ดพ.

H29 W15 D18 ซม

 

แบบที่ 54

WIC1PK05AB

พระพิฆเณศนั่ง 5 นิ้ว

ขาชนกัน 4กร

ถือขนม สีมันปู

Code20BXLZXVT

วชญ.

H21 W16 D13 ซม

 

 

 

 

*********

พิฆเนศ นั่ง

Sitting Ganesha

แบบตัวอย่าง ท่านั่ง แต่ละขนาด

(ทองเหลือง มีขัดเงา หรือ ทำสีมันปู)

*********

*********