ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

ประวัติพระพิฆเนศ

*******

พิฆเนศ นั่ง

Sitting Ganesha

แบบตัวอย่าง ท่านั่ง แต่ละขนาด

(ทองเหลือง มีขัดเงา หรือ ทำสีมันปู)

 

********

พิฆเนศ ยืน

Standing Ganesha

แบบตัวอย่าง ท่ายืน แต่ละขนาด

(ทองเหลือง มีขัดเงา หรือ ทำสีมันปู)

รวมทุกขนาดที่มีอยู่ ตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง สูง 350 เมตร

 

********

 

งานพิเศษเป็นไฟเบอร์กลาส

ระบายสี ห่มเสื้อผ้าจริง

ขนาด 5 นิ้ว ยืน

 

*********

หนูสำหรับถวาย พระพิฆเนศ

(จัดทำพิเศษขึ้นมาเพื่อถวายองค์พิฆเนศเป็นพิเศษ)

Ganesha's rat

หนู สำหรับถวายพระพิฆเนศ

********

คาถาบูชาพระพิฆเณศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะ

ข้าแต่องค์พระพิฆเณศ ผู้เป็นเทพเจ้า แห่งศิลปวิทยา เทพแห่งความสำเร็จ  ขอพระองค์จงอำนวยพรชัย
ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความเจริญในปัญญา ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในสัมมาชีพ การงาน การศึกษา ทั้งหลายทั้งปวง 
ขอพระองค์จงประทานพรชัย ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ขอเทวานุภาพแห่งองค์พระพิฆเณศ อำนวยชัยให้พรแด่กิจการงานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า 
ประสบความเจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวรยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ

*********

*********