ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

เจ้าพ่อยันต์แปดทิศ

*********

องค์ที่ 1

DPO1EG03XP

เจ้าพ่อยันต์แปดทิศ 3 นิ้ว ขัดเงา

Code03BXSOQVT

ดพ.

H17 W10 D8 ซม.

 

องค์ที่ 2

DPO1EG05XP

เจ้าพ่อยันต์แปดทิศ 5 นิ้ว ขัดเงา

Code03BXKZXYT

ดพ.

H22 W14 D9 ซม.

*********

*********