1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระเศรษฐีนวโกฎิ

(พระ9หน้า)

*********

แบบที่ 1

พระเศรษฐีนวโกฏิ

องค์ลอยฉีด ตะกั่ว ชุบทอง

ขนาด สูง 3 ซม

 

แบบที่ 2

พระเศรษฐีนวโกฏิ

องค์ลอยฉีด ทองแดง รมดำ

ขนาด สูง 2 ซม

 

แบบที่ 3

พระเศรษฐีนวโกฏิ

องค์ลอยฉีด ทองแดง รมดำ

หน้าตัก 1 ซม ครึ่ง

สูง 3 กว้าง 2 ลึก 1 ซม

 

แบบที่ 4

พระเศรษฐีนวโกฏิ

องค์ลอยฉีด

ทองแดง รมดำ

สูง 5 ซม

 

แบบที่ 5

พระเศรษฐีนวโกฏิ 1 นิ้ว ครึ่ง

ซิลิก้า ปิดทองคำ

แก้วครอบ สูง 13 กว้าง 8 ลึก 8 ซม

 

แบบที่ 6

พระเศรษฐีนวโกฏิ 3 นิ้ว

ซิลิก้า

พิมพ์ ส H 22 W 11 D 7 cm

 

แบบที่ 7

พระเศรษฐีนวโกฏิ 5 นิ้ว

พิมพ์ ส ซิลิก้า

ปิดทองคำ

สูง 31 กว้าง 17 ลึก 11 ซม

 

แบบที่ 8

พระเศรษฐีนวโกฏิ 9 นิ้ว

พิมพ์ ส ซิลิก้า

ปิดทองคำ

สูง 45 กว้าง 26 ลึก 17 ซม

 

แบบที่ 9

พระเศรษฐีนวโกฏิ 3 นิ้ว

พิมพ์ ส

H 26 W 13 D 12 cm

 

แบบที่ 10

พระเศรษฐีนวโกฏิ 3 นิ้ว

พิมพ์ จ

H 16 W 11 D 7 cm

 

แบบที่ 11

พระเศรษฐีนวโกฏิ 5 นิ้ว

พิมพ์ ส

สูง 24 กว้าง 18 ลึก 11 ซม

 

แบบที่ 12

ขพระเศรษฐีนวโกฏิ 5 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 27 กว้าง 17 ลึก 12 ซม

 

แบบที่ 13

พระเศรษฐีนวโกฏิ 5 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 27 กว้าง 17 ลึก 12 ซม

 

แบบที่ 14

พระเศรษฐีนวโกฏิ 5 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 27 กว้าง 17 ลึก 12 ซม

 

แบบที่ 14A

พระเศรษฐีนวโกฏิ 5 นิ้ว

(หน้าซ้อน) ฐานครุฑสูง สีมันปู

รหัส ส.

H39 W17 D17 cm

Code17VBJMRQMQ

 

แบบที่ 14B

พระ 9 หน้า เศรษฐีนวโกฏิ 9 นิ้ว สีดำ

Code17CGSQZXVS

รหัส ส.

H42 W26 D15 cm

 

 

แบบที่ 15

พระเศรษฐีนวโกฏิ 9 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง 37 กว้าง 26 ลึก 17 ซม

 

แบบที่ 16

พระเศรษฐีนวโกฏิ 12 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 53 กว้าง 38 ลึก 27 ซม

 

แบบที่ 17

พระเศรษฐีนวโกฏิ 25 นิ้ว

พิมพ์ ส

เนื้อซิลิก้า H 103 W 81 D 42 cm

CODE14SellCGLRQZXBX

 

แบบที่ 17

พระเศรษฐีนวโกฏิ 25 นิ้ว

พิมพ์ ส

เนื้อซิลิก้า H 103 W 81 D 42 cm

CODE14SellCGLRQZXBX

 

แบบที่ 18

พระเศรษฐีนวโกฏิ 25 นิ้ว

รหัส ชช

H 123 W 85 D 62 cm

CODE12CBSRQZXDX

 

แบบที่ 18

พระเศรษฐีนวโกฏิ 25 นิ้ว

รหัส ชช

H 123 W 85 D 62 cm

CODE12CBSRQZXDX

 

แบบที่ 19

พระเศรษฐีนวโกฏิ 30 นิ้ว

แบบหน้ารอบ 9 หน้า

รหัส บม.

H 144 W 98 D 54 cm

Code16CBMRQZXGX

 

แบบที่ 20

พระเศรษฐีนวโกฏิ 40 นิ้ว แบบหน้ารอบ

รหัส ชช

H 180 W 123 D 75

Code16VBKZZXXGX

Code16SellCDLRQZXVX

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********