1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระนาคปรก

(พระประจำวันเสาร์)

Buddha Images

"Saturday Buddha"

*********

แบบที่ 1

พระนาคปรก 3 นิ้ว

พิมพ์ จรว

ขนาด สูง 22 ยาว 12 ลึก 8 ซม.

 

แบบที่ 2

พระนาคปรก 3 นิ้ว

พิมพ์ ปล

ขนาด สูง ยาว ลึก

 

แบบที่ 3

พระนาคปรก 3 นิ้ว

พิมพ์ มล

สูง 21 ยาว 14 ลึก 8 ซม

Code14SellCGKZXBX

 

แบบที่ 4

พระนาคปรก 3 นิ้ว

พิมพ์ อ

ขนาด สูง ยาว ลึก

 

 

แบบที่ 4A

DPO1N903TP

พระนาคปรก 3 นิ้ว

ห่มคลุม ประทานพร

ถอดฐานได้ ขัดเงา

Code17SGRWQXKR

ดพ.

 

แบบที่ 4B

DPO1N903XP

พระนาคปรก 3 นิ้ว

ห่มเฉียง สมาธิ

ถอดฐานได้ ขัดเงา

Code17TVRWQXSR

ดพ.

 

แบบที่ 4C

JBX1NG03XP

พระนาคปรก 3 นิ้ว ขัดเงา

จบ.

 

แบบที่ 4D

MLE1NG03XP

พระนาคปรก 3 นิ้ว ขัดเงา

ลี.

 

แบบที่ 4E

MLE2NG03XP

พระนาคปรก 3 นิ้ว

พิมพ์เล็ก ขัดเงา

ลี.

 

แบบที่ 4F

แบบที่ 5A

พระนาคปรก 4 นิ้ว

พิมพ์ มล

สูง 25 ยาว 16 ลึก 10 ซม

Code14SellCBEZXGX

 

แบบที่ 5B

SML1NG04SP

พระนาคปรก 4 นิ้ว ขัดเงา

มล.

 

 

แบบที่ 6

พระนาคปรก 5 นิ้ว

พิมพ์ มล

สูง 31 ยาว 18 ลึก 10 ซม

Code14SellCXLSQXBX

 

แบบที่ 6A

MLE1NG05XP

พระนาคปรก 5 นิ้ว ขัดเงา

ลี.

 

 

แบบที่ 7

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์สวย

รหัส มล

สูง 35 ยาว 17 ลึก 11 ซม.

Code13CGREQBX

 

แบบที่ 8

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ใหญ่

พิมพ์ วชญ

H 32 W 18 D 13 cm

Code15CBEZXXGX

 

แบบที่ 9

พระนาคปรก 5 นิ้ว

พิมพ์ สค ห่มลาย

สูง 33 ยาว 16 ลึก 11 ซม.

Code12CBPRQXVX

 

แบบที่ 10

พระนาคปรก ลพบุรี 5 นิ้ว

รหัส ดพ

H 32 W 13 D 9 cm

Code15GBJQRQVX

 

แบบที่ 11

พระนาคปรก 5 นิ้ว ทรงเครื่อง

รหัส เอี่ยม

H 36 W 17 D 11 cm

Code15CDLZXXDX 01

 

แบบที่ 12

พระนาคปรก 7 นิ้ว

พิมพ์ มล

สูง 42 ยาว 26 ลึก 15 ซม.

Code14SellCGJLRQXBX

 

แบบที่ 13

พระนาคปรก 9 นิ้ว ถอดฐานได้

รหัส ดพ

H 66 W 37 D 22 cm

Code15VSMLZXDS

 

แบบที่ 14

พระนาครก 9 นิ้ว

พิมพ์ มล

สูง 56 กว้าง 36 ลึก 19 ซม.

Code13SellCGSMZXGX

 

แบบที่ 15

พระนาคปรก 9 นิ้ว

รหัส เพชร

H 53 W 33 D 19 cm

 

 

แบบที่ 16

พระนาคปรก ทรงเครื่อง 9 นิ้ว สีมันปู

รหัส คิด

H 61 W 32 D 22 cm

Code10VBMOZXDX

 

แบบที่ 16A

พระนาคปรก 9 นิ้ว ห่มลาย ขัดเงา

รหัส คิด.

H62W33 D18 cm

Code17CBMQZXTX

 

แบบที่ 16B

พระนาคปรก 9 นิ้ว ห่มลาย

ปิดทอง100%-ลงยา

รหัส ดพ.อก.

Code17TSJQSZXVB

 

 

แบที่ 16C

พระนาคปรก 10 นิ้ว ห่มลาย ขัดเงา

รหัส คิด .

H63 W33 D18 cm

Code17TGMSZXSZ

Code17SellVBERZXTX

 

แบบที่ 16D

แบบที่ 17

พระนาคปรก 12 นิ้ว

พิมพ์ สย

สูง 54 กว้าง 52 ลึก 29 ซม.

*เลิกผลิต*

 

แบบที่ 18

พระนาคปรก 12 นิ้ว

พิมพ์ จ

H 88 W 47 D 29 cm

Code12VBJZZXXTX

 

แบบที่ 19

พระนาคปรก 12 นิ้ว

รหัส จิต

H 84 W 50 D 31 cm

Code13CGOQZXBX

 

แบบที่ 20

พระนาคปรก 12 นิ้ว

รหัส นน

H 81 W 53 D 29 cm

Code13CGOQZXBX

 

แบบที่ 21

พระนาคปรก 15 นิ้ว นาค 7 หัว

พิมพ์ สย

สูง 104 กว้าง 59 ลึก 33 ซม.

 

 

แบบที่ 22

พระนาคปรก 15 นิ้ว

พิมพ์ จ นาค 9 หัว

H 104 W 63 D 39 cm

Code12TBJRQZXGX

 

องค์ที่ 23

พระนาคปรก 15 นิ้ว

พ่นสีทอง-นาคเขียว

รหัส อ.จู.

 

องค์ 24

พระนาคปรก 15 นิ้ว

รหัส จิต

H 101 W 58 D 33 cm

Code13DXJQRZXMX

 

องค์ที่ 25

พระนาคปรก 20 นิ้ว

ถอดฐานได้ ห่มลาย

รหัส จู.

 

 

องค์ที่ 26

พระนาคปรก 20 นิ้ว

ห่มลาย ลงทราย

รหัส ชช

Code17VBJMQZXGS

 

แบบที่ 27

พระนาคปรก 20 นิ้ว

รหัส นน

H 125 W 72 D 45 cm

ปรกกว้าง 68 ซม

 

แบบที่ 28

FAC1N720SS

พระนาคปรก 20 นิ้ว ทรงเครื่อง

รหัส จิต.บม.จช.

H 135 W 70 D 43 cm

 

แบบที่ 29

พระนาครก 20 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 129 กว้าง 74 ลึก 46 ซม.

Code13SellCBSMQZXVX

 

แบบที่ 30

พระนาคปรก 20 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ สย

สูง 129 กว้าง 70 ลึก 43 ซม.

 

 

แบบที่ 31

พระนาคปรก 20 นิ้ว

พิมพ์ จ ผ้าจีวรริ้ว

ในรูปนี้ เป็นตัวอย่าง ปิดทองคำ ระบายสี

H 152 W 82 D 45 cm

 

แบบที่ 32

พระนาคปรก 20 นิ้ว

พิมพ์ จ

จีวรลายดอกพิกุล

H 152 W 82 D 45 cm

 

แบบที่ 33

พระนาคปรก 20 นิ้ว ทรงเครื่อง

พิมพ์ บม

H 143 W 77 D 47 cm

Code13DKSMQZXGX

 

แบบที่ 34

พระนาคปรก 20 นิ้ว

รหัส อ

H 150 W 85 D 43 cm

Code14CBSKQZXGX

 

แบบที่ 35

พระนาคปรก 20 นิ้ว

รหัส จิต

H 124 W 70 D 42 cm

ปรกกว้าง 69 cm

 

แบบที่ 36

พระนาคปรก 20 นิ้ว

รหัส นน

H 125 W 72 D 45 cm

ปรกกว้าง 68 ซม

 

แบบที่ 36A

FAC2N920SA

พระนาคปรกทรงเครื่อง 20 นิ้ว

นาค9เศียร

พ่นสีขาวทาทอง

Code17TG MWRZXVS

จู.บม.จช.

H157 W80 D43 ซม

 

แบบที่ 36B

FAC2N920SS

พระนาคปรกทรงเครื่อง 20 นิ้ว

นาค9เศียร ลงทราย

Code17CGMWRZXVS

จู.บม.จช.

H157 W80 D43 ซม

 

 

แบบที่ 37

พระนาคปรก 25 นิ้ว นาค 7 หัว

พิมพ์ บญ

สูง 174 กว้าง 100 ลึก60 ซม.

Code13SellCVKWQZXDX

 

 

แบบที่ 38

พระนาคปรก 25 นิ้ว

พิมพ์ รง

นาค 7 หัว ลพบุรี

Code14SellQDJPQZXVX

 

 

แบบที่ 39

พระนาครก 25 นิ้ว นาค 9 หัว

พิมพ์ บป

สูง 173 กว้าง 113 ลึก 58 ซม.

Code13CVKRLZXCX

 

 

แบบที่ 40

พระนาคปรก 25 นิ้ว

พิมพ์ บป

นาค 9 หัว เศียรอินเดีย

H 167 W 111 D 56 cm

Code14SellCVRQLZXTX

 

แบบที่ 41

พระนาคปรก 25 นิ้ว

รหัส น

H 169 W 106 D 57 cm

Code13SendCGKSQZXBX ลงทราย

พิมพ์นี้ ทำเป็น อลูมิเนียม ก็ได้นะครับ

 

แบบที่ 42

พระนาคปรก 25 นิ้ว

อลูมิเนียม ทำ3กษัตริย์

รหัส บป

Code14GXSOQZXBC

 

 

แบบที่ 43

พระ นาคปรก 25 นิ้ว

พิมพ์ วน

นาค 9 หัว

H 174 W 110 D 59 cm

 

แบบที่ 44

พระนาคปรก 25 นิ้ว

รหัส จบ2

H 167 W 95 D 69 cm

 

 

แบบที่ 45

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 200 กว้าง 120 ลึก 74 ซม.

Code13CREOQZXRW

 

แบบที่ 46

พระนาคปรก 30 นิ้ว พิมพ์ บป

นาค 9 หัว เศียรอินเดีย

H 189 W 115 D 70 cm

Code13SellCBEWQZXTX

 

แบบที่ 47

พระนาครก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ บป

สูง 205 กว้าง 120 ลึก 71 ซม.

Code13CBEJQZXVX

 

แบบที่ 48

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ น

H 186 W 120 D 72 cm

 

 

แบบที่ 49

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ น

H 186 W 120 D 72 cm

 

แบบที่ 50

พระนาคปรก 30 นิ้ว

อลูมิเนียม ทำ3กษัตริย์

รหัส บป

Code14CGMLJZXGT

 

แบบที่ 51

พระนั่งทรงเครื่อง นาคปรก 30 นิ้ว

รหัส น.บม.จช

H 215 W 111 D 69 cm

Code15BXELRZXGT

 

แบบที่ 52

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ จ

สูง 172 กว้าง 118 ลึก 70 ซม.

 

 

แบบที่ 53

พระนาคปรก 30 นิ้ว นาค 9 เศียร

รหัส จบ2

H 190 W 125 D 82 cm

 

แบบที่ 54

พระนาคปรกทรงเครื่อง 30 นิ้ว

นาค9เศียร พ่นสีทอง-มันปู

รหัส น.บม.จช.

 

แบบที่ 54A

AK3HN530XS

พระนาคปรก 30 นิ้ว นาค5เศียร

ลงทราย

Code17CGKWQZXVS

อ.จช.

H195 W112 D69 ซม

 

แบบที่ 54B

BUN1N930LS

พระนาคปรกทรงเครื่อง 30 นิ้ว

นาค9เศียร ลงทราย

Code17TSLRQZXLQ

บม.

H207 W107 D67 cm

 

แบบที่ 55

พระนาคปรก 32 นิ้ว

นาค 9 หัว พิเศษ พิมพ์ รง

สูง 212 กว้าง 105 ลึก 68 ซม.

Code14SellCGPRQZXBX

 

แบบที่ 56

แบบที่ 57

พระนาคปรก 32 นิ้ว รหัส รง

H 208 W 90 D 71 cm

Code17SellCBJEZZXXCX

เป็นงานสั่งปั้นพิเศษ สวยมากๆ

รูปนี้ ทองเหลือง ผิวลงทราย

 

แบบที่ 58

พระนาคปรก 32 นิ้ว รหัส รง

H 208 W 90 D 71 cm

Code17SellCBJEOQZXCX

เป็นงานสั่งปั้นพิเศษ สวยมากๆ

รูปนี้ ทองเหลือง พ่นสีทอง

 

แบบที่ 59

พระนาคปรก 35 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 230 กว้าง 130 ลึก 85 ซม.

Code13SellCVJQZZXBX

 

แบบที่ 60

พระนาครก 35 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ รง

สูง 223 กว้าง 134 ลึก 85 ซม.

Code13SellQVJSQZZXDX

 

แบบที่ 61

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 255 กว้าง 155 ลึก 97 ซม.

Code13SellCRJWKQZXBX

 

แบบที่ 62

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 9 หัว รหัส บญ

H 235 W 152 D 91 cm

Code13SellBGJSZZXXQX

 

แบบที่ 62A

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บป

สูง 240 กว้าง 154 ลึก 89 ซม.

Code13SellCBJQZZXXVX

 

แบบที่ 62B

พระนาคปรก 40 นิ้ว นาค7เศียร

พ่นสีทอง-เขียว

รหัส บป.

H250 W150 D90 cm

 

แบบที่ 63

พระนาคปรก 40 นิ้ว 9 หัว

พิมพ์หนา ใหญ่พิเศษ

H 253 W 160 D 88 cm

Code13SellSBSOZZXXVX

 

แบบที่ 64

พระนาคปรก 40 นิ้ว

พิมพ์หนา นาค 9 หัว เล็ก

H 248 W 140 D 97 cm

Code13SellSBSEZZXXVX

 

แบบที่ 65

พระนาคปรก 40 นิ้ว หน้าใหม่ นาค7เศียร

พ่นสีทอง-มันปู

รหัส น.

H245 W150 D90 cm

 

แบบที่ 66

พระนาคปรก 40 นิ้ว

อลูมิเนียม รหัส น หน้าใหม่

H 244 W 146 D 87 cm

 

 

แบบที่ 67

พระนาคปรก 40 นิ้ว พิมพ์พิเศษ

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 67

พระนาคปรก 40 นิ้ว พิมพ์พิเศษ

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 67A

FAC1N740XA

พระนาคปรก 40 นิ้ว

พิมพ์ใหม่ พ่นสีทอง-ขาวมุก

รหัส จช.

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 67B

แบบที่ 68

พระนาคปรก 50 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ นาค 7 หัว

H 290 W 175 D 108 cm

Code13SellCBMSZZXXBX

 

แบบที่ 69

พระนาคปรก 50 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ นาค 9 หัว

H 290 W 175 D 108 cm

Code13SellCBMRZZXXBX

 

แบบที่ 70

พระนาครก 50 นิ้ว

นาค 7 หัว

พิมพ์ อ.บญ.

สูง 287 กว้าง 173 ลึก 106 ซม.

Code13SellCXJOLQZXCX

 

แบบที่ 71

พระนาคปรก 50 นิ้ว นาค 9 หัว

รหัส บญ

H 290 W 173 D 110 cm

Code13SellCVJPKQZXCD

หยุดการผลิตแล้ว

 

แบบที่ 71A

พระชินราช 50 นิ้ว

พ่นสีทอง

รหัส น.

H 280 W 170 D 100 cm

 

แบบที่ 71B

แบบที่ 72

พระนาคปรก 60 นิ้ว

ปรกลพบุรี

สูง 332 กว้าง 211 ลึก 132 ซม.

Code16SellCDLRZZXXVX

 

แบบที่ 68

แบบที่ 73

พระนาคปรก 60 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 350 กว้าง 210 ลึก 130 ซม.

Code16SellCBRWZZXXBX

 

แบบที่ 74

พระนาครก 60 นิ้ว

นาค 9 หัว ห่มลายพิกุล พิมพ์ รง

สูง 371 กว้าง 230 ลึก 142 ซม.

Code16SellCBPRZZXXVX

 

แบบที่ 75

พระนาคปรก 69 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ รง

สูง 430 กว้าง 245 ลึก 144 ซม.

Code14SellQXJSQZZXXBX

 

แบบที่ 76

พระนาคปรก 80 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 500 กว้าง 252 ลึก 160 ซม.

Code14SellCBJOQZZXXBX

 

แบบที่ 77

พระนาคปรก 80 นิ้ว นาค 9 หัว ฐาน 7 ชั้น

สูง 543 กว้าง 250 ลึก 175 ซม.

น้ำหนักประมาณ 7400 กก.

Code14SellCBKRQZZXXVX

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********