Go to English Page | Exchange Rate | Map

เลือกชมสินค้า | ติดต่อ | ดาวน์โหลด

 1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ช่วงเวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

เวลาทำการ 8:00-18:30

วันอาทิตย์

เวลาทำการ 8:00-14:00

**********

มือถือไม่สะดวก

กรุณาอย่าโทรเข้ามือถือ

**********

แผนที่มาร้าน

(QR Code)

**********

 

Go to English Page | Exchange Rate

พระนาคปรก

พระประจำวันเสาร์

*********

 

แบบที่ 1

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ จรว

ขนาด สูง 22 ยาว 12 ลึก 8 ซม.

 

แบบที่ 2

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ ปล

ขนาด สูง ยาว ลึก

 

แบบที่ 3

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 21 ยาว 14 ลึก 8 ซม

Code14SellCGKZXBX

 

แบบที่ 4

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ อ

ขนาด สูง ยาว ลึก

 

 

แบบที่ 5

พระนาคปรก 4 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 25 ยาว 16 ลึก 10 ซม

Code14SellCBEZXGX

 

แบบที่ 6

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 31 ยาว 18 ลึก 10 ซม

Code14SellCXLSQXBX

 

แบบที่ 8

แบบที่ 7

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ วชญ

H 32 W 18 D 13 cm

Code15CBEZXXGX

แบบที่ 8

 

 

 

แบบที่ 9

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ สค ห่มลาย

สูง 33 ยาว 16 ลึก 11 ซม.

Code12CBPRQXVX

 

แบบที่ 10

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์สวย มล

สูง 35 ยาว 17 ลึก 11 ซม.

Code13CGREQBX

 

แบบที่ 11

พระนาคปรก 7 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 42 ยาว 26 ลึก 15 ซม.

Code14SellCGJLRQXBX

 

แบบที่ 12

พระนาครก 9 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 56 กว้าง 36 ลึก 19 ซม.

Code13SellCGSMZXGX

 

แบบที่ 13

พระนาคปรก 12 นิ้ว พิมพ์ สย

สูง 54 กว้าง 52 ลึก 29 ซม.

*เลิกผลิต*

 

แบบที่ 14

พระนาคปรก 12 นิ้ว พิมพ์ จ

H 88 W 47 D 29 cm

Code12VBJZZXXTX

 

แบบที่ 15

พระนาคปรก 12 นิ้ว

รหัส จิต

H 84 W 50 D 31 cm

Code13CGOQZXBX

 

แบบที่ 16

พระนาคปรก 12 นิ้ว

รหัส นน

H 81 W 53 D 29 cm

Code13CGOQZXBX

 

แบบที่ 17

พระนาคปรก 15 นิ้ว นาค 7 หัว

พิมพ์ สย

สูง 104 กว้าง 59 ลึก 33 ซม.

 

 

แบบที่ 18

พระนาคปรก 15 นิ้ว

พิมพ์ จ นาค 9 หัว

H 104 W 63 D 39 cm

Code12TBJRQZXGX

 

แบบที่ 19

พระนาคปรก 15 นิ้ว รหัส จิต

H 101 W 58 D 33 cm

Code13DXJQRZXMX

 

แบบที่ 20

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส นน

H 125 W 72 D 45 cm

ปรกกว้าง 68 ซม

 

แบบที่ 21

พระนาครก 20 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 129 กว้าง 74 ลึก 46 ซม.

Code13SellCBSMQZXVX

 

แบบที่ 22

พระนาคปรก 20 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ สย

สูง 129 กว้าง 70 ลึก 43 ซม.

 

 

แบบที่ 23

พระนาคปรก 20 นิ้ว พิมพ์ จ ผ้าจีวรริ้ว

ในรูปนี้ เป็นตัวอย่าง ปิดทองคำ ระบายสี

H 152 W 82 D 45 cm

 

แบบที่ 24

พระนาคปรก 20 นิ้ว พิมพ์ จ

จีวรลายดอกพิกุล

H 152 W 82 D 45 cm

 

แบบที่ 25

พระนาคปรก 20 นิ้ว ทรงเครื่อง พิมพ์ บม

H 143 W 77 D 47 cm

Code13DKSMQZXGX

 

แบบที่ 26

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส อ

H 150 W 85 D 43 cm

Code14CBSKQZXGX

 

แบบที่ 27

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส จิต

H 124 W 70 D 42 cm

ปรกกว้าง 69 cm

 

แบบที่ 28

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส นน

H 125 W 72 D 45 cm

ปรกกว้าง 68 ซม

 

แบบที่ 29

พระนาคปรก 25 นิ้ว นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 174 กว้าง 100 ลึก60 ซม.

Code13SellCVKWQZXDX

 

 

แบบที่ 30

พระนาคปรก 25 นิ้ว

พิมพ์ รง นาค 7 หัว ลพบุรี

Code14SellQDJPQZXVX

 

 

แบบที่ 31

พระนาครก 25 นิ้ว นาค 9 หัว

พิมพ์ บป

สูง 173 กว้าง 113 ลึก 58 ซม.

Code13CVKRLZXCX

 

แบบที่ 32

พระนาคปรก 25 นิ้ว พิมพ์ บป

นาค 9 หัว เศียรอินเดีย

H 167 W 111 D 56 cm

Code14SellCVRQLZXTX

 

แบบที่ 32

พระนาคปรก 25 นิ้ว รหัส น

H 169 W 106 D 57 cm

Code13SendCGKSQZXBX ลงทราย

พิมพ์นี้ ทำเป็น อลูมิเนียม ก็ได้นะครับ

 

แบบที่ 33

พระนาคปรก 25 นิ้ว อลูมิเนียม ทำ3กษัตริย์

รหัส บป

Code14GXSOQZXBC

 

 

แบบที่ 34

พระ นาคปรก 25 นิ้ว พิมพ์ วน

นาค 9 หัว

H 174 W 110 D 59 cm

 

แบบที่ 35

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ จ

สูง 172 กว้าง 118 ลึก 70 ซม.

 

แบบที่ 36

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 200 กว้าง 120 ลึก 74 ซม.

Code13CREOQZXRW

 

แบบที่ 37

พระนาคปรก 30 นิ้ว พิมพ์ บป

นาค 9 หัว เศียรอินเดีย

H 189 W 115 D 70 cm

Code13SellCBEWQZXTX

 

แบบที่ 38

พระนาครก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ บป

สูง 205 กว้าง 120 ลึก 71 ซม.

Code13CBEJQZXVX

 

แบบที่ 39

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ น

H 186 W 120 D 72 cm

 

 

แบบที่ 40

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ น

H 186 W 120 D 72 cm

 

แบบที่ 41

พระนาคปรก 30 นิ้ว อลูมิเนียม ทำ3กษัตริย์

รหัส บป

Code14CGMLJZXGT

 

แบบที่ 43

แบบที่ 42

พระนั่งทรงเครื่อง นาคปรก 30 นิ้ว

รหัส น.บม.จช

H 215 W 111 D 69 cm

Code15BXELRZXGT

แบบที่ 43

แบบที่ 44

พระนาคปรก 32 นิ้ว

นาค 9 หัว พิเศษ พิมพ์ รง

สูง 212 กว้าง 105 ลึก 68 ซม.

Code14SellCGPRQZXBX

 

แบบที่ 45

พระนาคปรก 32 นิ้ว รหัส รง

H 208 W 90 D 71 cm

Code14SellCBJEZZXXCX

เป็นงานสั่งปั้นพิเศษ สวยมากๆ

 

แบบที่ 46

พระนาคปรก 35 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 230 กว้าง 130 ลึก 85 ซม.

Code13SellCVJQZZXBX

 

แบบที่ 47

พระนาครก 35 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ รง

สูง 223 กว้าง 134 ลึก 85 ซม.

Code13SellQVJSQZZXDX

 

แบบที่ 48

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 255 กว้าง 155 ลึก 97 ซม.

Code13SellCRJWKQZXBX

 

แบบที่ 49

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 9 หัว รหัส บญ

H 235 W 152 D 91 cm

Code13SellBGJSZZXXQX

 

แบบที่ 50

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บป

สูง 240 กว้าง 154 ลึก 89 ซม.

Code13SellCBJQZZXXVX

 

แบบที่ 51

พระนาคปรก 40 นิ้ว 9 หัว

พิมพ์หนา ใหญ่พิเศษ

H 253 W 160 D 88 cm

Code13SellSBSOZZXXVX

 

แบบที่ 52

พระนาคปรก 40 นิ้ว

พิมพ์หนา นาค 9 หัว เล็ก

H 248 W 140 D 97 cm

Code13SellSBSEZZXXVX

 

แบบที่ 53

พระนาคปรก 40 นิ้ว

อลูมิเนียม รหัส น หน้าใหม่

H 244 W 146 D 87 cm

 

 

แบบที่ 54

พระนาคปรก 40 นิ้ว พิมพ์พิเศษ

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 55

พระนาคปรก 40 นิ้ว พิมพ์พิเศษ

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 56

พระนาคปรก 50 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ นาค 7 หัว

H 290 W 175 D 108 cm

Code13SellCBMSZZXXBX

 

แบบที่ 57

พระนาคปรก 50 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ นาค 9 หัว

H 290 W 175 D 108 cm

Code13SellCBMRZZXXBX

 

แบบที่ 58

พระนาครก 50 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 287 กว้าง 173 ลึก 106 ซม.

Code13SellCXJOLQZXCX

 

แบบที่ 59

พระนาคปรก 50 นิ้ว นาค 9 หัว รหัส บญ

H 290 W 173 D 110 cm

Code13SellCVJPKQZXCD

 

 

แบบที่ 60

พระนาคปรก 60 นิ้ว

ปรกลพบุรี

สูง 332 กว้าง 211 ลึก 132 ซม.

Code13SellCDRWZZXXVX

 

แบบที่ 61

แบบที่ 62

พระนาคปรก 60 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 350 กว้าง 210 ลึก 130 ซม.

Code13SellCBKRZZXXBX

 

แบบที่ 63

พระนาครก 60 นิ้ว

นาค 9 หัว ห่มลายพิกุล พิมพ์ รง

สูง 371 กว้าง 230 ลึก 142 ซม.

Code14SellCBPRZZXXVX

 

แบบที่ 64

พระนาคปรก 69 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ รง

สูง 430 กว้าง 245 ลึก 144 ซม.

Code14SellQXJSQZZXXBX

 

แบบที่ 65

พระนาคปรก 80 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 500 กว้าง 252 ลึก 160 ซม.

Code14SellCBJOQZZXXBX

 

แบบที่ 66

พระนาคปรก 80 นิ้ว นาค 9 หัว ฐาน 7 ชั้น

สูง 543 กว้าง 250 ลึก 175 ซม. น้ำหนักประมาณ 7400 กก.

Code14SellCBKRQZZXXVX

***********

เกิดวันเสาร์ พระประจำวันเกิดคือ ปางนาคปรก
ลักษณะพระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสองแบวางซ้อนกัน บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องพระเศียร

ประวัติและความสำคัญ
ครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธสิ้น ๗ วัน แล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขยังร่มไม้จิก อันมีชื่อว่า มุจจลินท์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศอาคเนย์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ วันนั้นเกิดฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด ๗ วัน พญานาคมุจจลินท์ ผู้เป็นราชาแห่งนาค ได้ออกจากนาคพิภพ ทำขนดล้อมพระวรกาย ๗ ชั้น แล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบน เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย ครั้งฝนหายแล้ว พญามุจจลินท์นาคราช จึงคลายขนดจากที่ล้อมพระวรกาย พระพุทธเจ้า จำแลงเพศเป็นมาณพน้อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธองค์ ในที่เฉพาะพระพักตร์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่า สุโข วิเวโก ตุฏฺฐัสสะ สุตะธัมมัสสะ ปัสสะโต อัพยาปัชชัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสู สัญญะโม สุขา วิราคะตา โลเก กามานัง สะมะติกฺกะโม อัสมิมานัสสะ วินะโย เอตัง เว ปะระมัง สุขัง ฯ ความว่า ความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว รู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไร ความเป็นคนไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลกความนำออกเสียซึ่งอัสมินมานะ คือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง พระพุทธจริยาที่เสด็จประทับนั่งเสวยวิมุตติสุข ภายในวงขนดของพญานาคมุจจลินท์นาคราชที่ขดแวดล้อมพระกายอยู่นี้ เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมา เรียกว่า ปางนาคปรก เรื่องพระปางนาคปรกนี้ นิยมสร้างเป็นพระนั่งบนขนดตัวพญานาคเหมือนเอานาคเป็นบัลลังก์ดูสง่า องอาจเป็นพระเกียรติอำนาจของพระองค์อย่างหนึ่ง ได้ลักษณะเป็นอย่างพระเจ้าของพราหมณ์ ถ้าจะรักษาลักษณะของพระพุทธรูปตามประวัติ ก็จะเป็นไปอีกในลักษณะหนึ่งคือ พระพุทธรูปจะมีพญานาคพันรอบพระวรกายด้วยขนดตัวพญานาคถึง ๔-๕ ชิ้น จนบังพระวรกายมิดชิด เพื่อป้องกันฝนและลม จะเห็นได้ก็เพียงพระเศียร พระศอ และพระอังสาเป็นอย่างมาก ทั้งเบื้องบนก็มีหัวพญานาคแผ่พังพานปกคลุมอีกด้วย

คาถาสวดบูชา
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา เตน สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

*************

ร้านเจริญชัยการช่าง เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าสำหรับชาวพุทธ

ทำหน้าที่รวบรวม งานศิลปกรรม งานศิลป และ เครื่องใช้ภายในวัด

พร้อมเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จากหลายโรงงาน

และหลายช่างฝีมือ ไว้ในที่นี้ที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวก

ให้กับผู้มีอุปการะทุกท่าน ได้เลือกใช้ เพื่อถวายวัด หรือ

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ขอเรียนเชิญแขกทุกท่านมาเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านนะครับ

เรามีสินค้าอีกมากมายที่ไม่ได้ลงใน Website

WE WOULD LIKE TO INVITE ALL OF YOU TO MY SHOP.

AT SHOP, WE HAVE PRODUCT MORE THAN IN WEBSITE.

******************

กรุณาโทร เข้าเบอร์ร้าน

02-2224800 หรือ 02-2220550

02-2239119 หรือ 02-2219660

02-2258602 หรือ 02-2218952

FAX 02-225-8600 หรือ 02-225-2339

*************************

ช่วงเวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลาทำการ 8:00-18:30

วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:00-14:00

*************************

นามบัตรร้าน แผนที่มาร้าน

***********

คุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมลำดับที่ hit counters.

***********

To Mr.Somrerk

To Miss.Walaiphan

***********

แผนที่ไปโรงงาน

(QR Code)

***********

ขอโทษด้วยครับ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า

ทางร้านต้องขอนำรูปภาพสินค้าออกจาก Website

เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดี ทำการ Copy

รูปภาพสินค้าของทางร้านทั้งหมด

และ Copy งานที่ทางร้านได้ผลิตขึ้น

ทางร้านจึงจำเป็นต้องนำรูปภาพสินค้าออกทั้งหมด

ยังคงเหลือรายการสินค้าให้ท่านทราบเท่านั้น

ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อสินค้า

รบกวนมาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านนะครับ

**********

นามบัตรร้าน

หมายเลขบัญชี ธนาคาร สำหรับโอนเงิน

********