Go to English Page | Exchange Rate | Map

เลือกชมสินค้า | ติดต่อ | ดาวน์โหลด

 1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

ช่วงเวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

เวลาทำการ 8:00-18:30

วันอาทิตย์

เวลาทำการ 8:00-14:00

**********

มือถือไม่สะดวก

กรุณาอย่าโทรเข้ามือถือ

**********

แผนที่มาร้าน

(QR Code)

**********

 

Go to English Page | Exchange Rate

พระนาคปรก

พระประจำวันเสาร์

*********

 

แบบที่ 1

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ จรว

ขนาด สูง 22 ยาว 12 ลึก 8 ซม.

 

แบบที่ 2

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ ปล

ขนาด สูง ยาว ลึก

 

แบบที่ 3

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 21 ยาว 14 ลึก 8 ซม

Code14SellCGKZXBX

 

แบบที่ 4

พระนาคปรก 3 นิ้ว พิมพ์ อ

ขนาด สูง ยาว ลึก

 

 

แบบที่ 5

พระนาคปรก 4 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 25 ยาว 16 ลึก 10 ซม

Code14SellCBEZXGX

 

แบบที่ 6

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 31 ยาว 18 ลึก 10 ซม

Code14SellCXLSQXBX

 

แบบที่ 7

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์สวย มล

สูง 35 ยาว 17 ลึก 11 ซม.

Code13CGREQBX

 

แบบที่ 8

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ วชญ

H 32 W 18 D 13 cm

Code15CBEZXXGX

 

แบบที่ 9

พระนาคปรก 5 นิ้ว พิมพ์ สค ห่มลาย

สูง 33 ยาว 16 ลึก 11 ซม.

Code12CBPRQXVX

 

แบบที่ 10

พระนาคปรก ลพบุรี 5 นิ้ว รหัส ดพ

H 32 W 13 D 9 cm

Code15GBJQRQVX

 

แบบที่ 11

พระนาคปรก 5 นิ้ว ทรงเครื่อง

รหัส เอี่ยม H 36 W 17 D 11 cm

Code15CDLZXXDX 01

 

แบบที่ 12

พระนาคปรก 7 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 42 ยาว 26 ลึก 15 ซม.

Code14SellCGJLRQXBX

 

แบบที่ 13

พระนาคปรก 9 นิ้ว ถอดฐานได้ รหัส ดพ

H 66 W 37 D 22 cm

Code15VSMLZXDS

 

แบบที่ 14

พระนาครก 9 นิ้ว พิมพ์ มล

สูง 56 กว้าง 36 ลึก 19 ซม.

Code13SellCGSMZXGX

 

แบบที่ 15

พระนาคปรก 12 นิ้ว พิมพ์ สย

สูง 54 กว้าง 52 ลึก 29 ซม.

*เลิกผลิต*

 

แบบที่ 16

พระนาคปรก 12 นิ้ว พิมพ์ จ

H 88 W 47 D 29 cm

Code12VBJZZXXTX

 

แบบที่ 17

พระนาคปรก 12 นิ้ว

รหัส จิต

H 84 W 50 D 31 cm

Code13CGOQZXBX

 

แบบที่ 18

พระนาคปรก 12 นิ้ว

รหัส นน

H 81 W 53 D 29 cm

Code13CGOQZXBX

 

แบบที่ 19

พระนาคปรก 15 นิ้ว นาค 7 หัว

พิมพ์ สย

สูง 104 กว้าง 59 ลึก 33 ซม.

 

 

แบบที่ 20

พระนาคปรก 15 นิ้ว

พิมพ์ จ นาค 9 หัว

H 104 W 63 D 39 cm

Code12TBJRQZXGX

 

แบบที่ 21

พระนาคปรก 15 นิ้ว รหัส จิต

H 101 W 58 D 33 cm

Code13DXJQRZXMX

 

แบบที่ 22

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส นน

H 125 W 72 D 45 cm

ปรกกว้าง 68 ซม

 

แบบที่ 23

พระนาครก 20 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 129 กว้าง 74 ลึก 46 ซม.

Code13SellCBSMQZXVX

 

แบบที่ 24

พระนาคปรก 20 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ สย

สูง 129 กว้าง 70 ลึก 43 ซม.

 

 

แบบที่ 25

พระนาคปรก 20 นิ้ว พิมพ์ จ ผ้าจีวรริ้ว

ในรูปนี้ เป็นตัวอย่าง ปิดทองคำ ระบายสี

H 152 W 82 D 45 cm

 

แบบที่ 26

พระนาคปรก 20 นิ้ว พิมพ์ จ

จีวรลายดอกพิกุล

H 152 W 82 D 45 cm

 

แบบที่ 27

พระนาคปรก 20 นิ้ว ทรงเครื่อง พิมพ์ บม

H 143 W 77 D 47 cm

Code13DKSMQZXGX

 

แบบที่ 28

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส อ

H 150 W 85 D 43 cm

Code14CBSKQZXGX

 

แบบที่ 29

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส จิต

H 124 W 70 D 42 cm

ปรกกว้าง 69 cm

 

แบบที่ 30

พระนาคปรก 20 นิ้ว รหัส นน

H 125 W 72 D 45 cm

ปรกกว้าง 68 ซม

 

แบบที่ 31

พระนาคปรก 25 นิ้ว นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 174 กว้าง 100 ลึก60 ซม.

Code13SellCVKWQZXDX

 

 

แบบที่ 32

พระนาคปรก 25 นิ้ว

พิมพ์ รง นาค 7 หัว ลพบุรี

Code14SellQDJPQZXVX

 

 

แบบที่ 33

พระนาครก 25 นิ้ว นาค 9 หัว

พิมพ์ บป

สูง 173 กว้าง 113 ลึก 58 ซม.

Code13CVKRLZXCX

 

แบบที่ 34

พระนาคปรก 25 นิ้ว พิมพ์ บป

นาค 9 หัว เศียรอินเดีย

H 167 W 111 D 56 cm

Code14SellCVRQLZXTX

 

แบบที่ 35

พระนาคปรก 25 นิ้ว รหัส น

H 169 W 106 D 57 cm

Code13SendCGKSQZXBX ลงทราย

พิมพ์นี้ ทำเป็น อลูมิเนียม ก็ได้นะครับ

 

แบบที่ 36

พระนาคปรก 25 นิ้ว อลูมิเนียม ทำ3กษัตริย์

รหัส บป

Code14GXSOQZXBC

 

 

แบบที่ 37

พระ นาคปรก 25 นิ้ว พิมพ์ วน

นาค 9 หัว

H 174 W 110 D 59 cm

 

แบบที่ 38

พระนาคปรก 25 นิ้ว รหัส จบ2

H 167 W 95 D 69 cm

 

 

แบบที่ 39

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 200 กว้าง 120 ลึก 74 ซม.

Code13CREOQZXRW

 

แบบที่ 40

พระนาคปรก 30 นิ้ว พิมพ์ บป

นาค 9 หัว เศียรอินเดีย

H 189 W 115 D 70 cm

Code13SellCBEWQZXTX

 

แบบที่ 41

พระนาครก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ บป

สูง 205 กว้าง 120 ลึก 71 ซม.

Code13CBEJQZXVX

 

แบบที่ 42

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ น

H 186 W 120 D 72 cm

 

 

แบบที่ 43

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ น

H 186 W 120 D 72 cm

 

แบบที่ 44

พระนาคปรก 30 นิ้ว อลูมิเนียม ทำ3กษัตริย์

รหัส บป

Code14CGMLJZXGT

 

แบบที่ 45

พระนั่งทรงเครื่อง นาคปรก 30 นิ้ว

รหัส น.บม.จช

H 215 W 111 D 69 cm

Code15BXELRZXGT

แบบที่ 46

พระนาคปรก 30 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ จ

สูง 172 กว้าง 118 ลึก 70 ซม.

 

แบบที่ 47

พระนาคปรก 32 นิ้ว

นาค 9 หัว พิเศษ พิมพ์ รง

สูง 212 กว้าง 105 ลึก 68 ซม.

Code14SellCGPRQZXBX

 

แบบที่ 48

พระนาคปรก 32 นิ้ว รหัส รง

H 208 W 90 D 71 cm

Code14SellCBJEZZXXCX

เป็นงานสั่งปั้นพิเศษ สวยมากๆ

 

แบบที่ 49

พระนาคปรก 35 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 230 กว้าง 130 ลึก 85 ซม.

Code13SellCVJQZZXBX

 

แบบที่ 50

พระนาครก 35 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ รง

สูง 223 กว้าง 134 ลึก 85 ซม.

Code13SellQVJSQZZXDX

 

แบบที่ 51

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 255 กว้าง 155 ลึก 97 ซม.

Code13SellCRJWKQZXBX

 

แบบที่ 52

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 9 หัว รหัส บญ

H 235 W 152 D 91 cm

Code13SellBGJSZZXXQX

 

แบบที่ 53

พระนาคปรก 40 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บป

สูง 240 กว้าง 154 ลึก 89 ซม.

Code13SellCBJQZZXXVX

 

แบบที่ 54

พระนาคปรก 40 นิ้ว 9 หัว

พิมพ์หนา ใหญ่พิเศษ

H 253 W 160 D 88 cm

Code13SellSBSOZZXXVX

 

แบบที่ 55

พระนาคปรก 40 นิ้ว

พิมพ์หนา นาค 9 หัว เล็ก

H 248 W 140 D 97 cm

Code13SellSBSEZZXXVX

 

แบบที่ 56

พระนาคปรก 40 นิ้ว

อลูมิเนียม รหัส น หน้าใหม่

H 244 W 146 D 87 cm

 

 

แบบที่ 57

พระนาคปรก 40 นิ้ว พิมพ์พิเศษ

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 57

พระนาคปรก 40 นิ้ว พิมพ์พิเศษ

H 266 W 102 D 87 cm (นาค 7 หัว)

Code15SellCGMPZZXXTX

(พิมพ์ใหม่ล่าสุด 16-06-2558)

 

แบบที่ 58

พระนาคปรก 50 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ นาค 7 หัว

H 290 W 175 D 108 cm

Code13SellCBMSZZXXBX

 

แบบที่ 59

พระนาคปรก 50 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ นาค 9 หัว

H 290 W 175 D 108 cm

Code13SellCBMRZZXXBX

 

แบบที่ 60

พระนาครก 50 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ บญ

สูง 287 กว้าง 173 ลึก 106 ซม.

Code13SellCXJOLQZXCX

 

แบบที่ 61

พระนาคปรก 50 นิ้ว นาค 9 หัว รหัส บญ

H 290 W 173 D 110 cm

Code13SellCVJPKQZXCD

 

 

แบบที่ 62

พระนาคปรก 60 นิ้ว

ปรกลพบุรี

สูง 332 กว้าง 211 ลึก 132 ซม.

Code13SellCDRWZZXXVX

 

แบบที่ 63

แบบที่ 64

พระนาคปรก 60 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 350 กว้าง 210 ลึก 130 ซม.

Code13SellCBKRZZXXBX

 

แบบที่ 65

พระนาครก 60 นิ้ว

นาค 9 หัว ห่มลายพิกุล พิมพ์ รง

สูง 371 กว้าง 230 ลึก 142 ซม.

Code14SellCBPRZZXXVX

 

แบบที่ 66

พระนาคปรก 69 นิ้ว

นาค 9 หัว พิมพ์ รง

สูง 430 กว้าง 245 ลึก 144 ซม.

Code14SellQXJSQZZXXBX

 

แบบที่ 67

พระนาคปรก 80 นิ้ว

นาค 7 หัว พิมพ์ รง

สูง 500 กว้าง 252 ลึก 160 ซม.

Code14SellCBJOQZZXXBX

 

แบบที่ 68

พระนาคปรก 80 นิ้ว นาค 9 หัว ฐาน 7 ชั้น

สูง 543 กว้าง 250 ลึก 175 ซม. น้ำหนักประมาณ 7400 กก.

Code14SellCBKRQZZXXVX

****************

ร้านเจริญชัยการช่าง เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าสำหรับชาวพุทธ

ทำหน้าที่รวบรวม งานศิลปกรรม งานศิลป และ เครื่องใช้ภายในวัด

พร้อมเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จากหลายโรงงาน

และหลายช่างฝีมือ ไว้ในที่นี้ที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวก

ให้กับผู้มีอุปการะทุกท่าน ได้เลือกใช้ เพื่อถวายวัด หรือ

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

ขอเรียนเชิญแขกทุกท่านมาเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านนะครับ

เรามีสินค้าอีกมากมายที่ไม่ได้ลงใน Website

WE WOULD LIKE TO INVITE ALL OF YOU TO MY SHOP.

AT SHOP, WE HAVE PRODUCT MORE THAN IN WEBSITE.

******************

กรุณาโทร เข้าเบอร์ร้าน

02-2224800 หรือ 02-2220550

02-2239119 หรือ 02-2219660

02-2258602 หรือ 02-2218952

FAX 02-225-8600 หรือ 02-225-2339

*************************

ช่วงเวลาทำงาน

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลาทำการ 8:00-18:30

วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:00-14:00

*************************

นามบัตรร้าน แผนที่มาร้าน

***********

To Mr.Somrerk

To Miss.Walaiphan

 

***********

ขอโทษด้วยครับ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า

ทางร้านต้องขอนำรูปภาพสินค้าออกจาก Website

เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ดี ทำการ Copy

รูปภาพสินค้าของทางร้านทั้งหมด

และ Copy งานที่ทางร้านได้ผลิตขึ้น

ทางร้านจึงจำเป็นต้องนำรูปภาพสินค้าออกทั้งหมด

ยังคงเหลือรายการสินค้าให้ท่านทราบเท่านั้น

ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งซื้อสินค้า

รบกวนมาเยี่ยมชมสินค้าที่ร้านนะครับ

**********

นามบัตรร้าน

หมายเลขบัญชี ธนาคาร สำหรับโอนเงิน

*********

LINE ID : 022224800

Line ID เก่าขอยกเลิกนะครับ

คือ 0899999938

*********