1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระสิวลี

*********

องค์ที่ 1

พระสิวลี 02 นิ้ว

พิมพ์ นี

H 14 W 4 D 6 cm

Code11CAJOQXB

 

องค์ที่ 2

องค์ที่ 3

องค์ที่ 4

พระสิวรี 3 นิ้ว

พิมพ์ ก

H 23 W 7 D 8 cm

Code03JEQ

 

 

องค์ที่ 5

พระสิวรี 3 นิ้ว

ห่มลาย สีมันปู

Code17VDMWQMW

รหัส ทย.

H28 W8 D9 cm

 

องค์ที่ 6

พระสิวรี 4 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง กว้าง ลึก ซม.

 

 

 

องค์ที่ 6A

พระสิวรี 5 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง กว้าง ลึก ซม.

 

 

องค์ที่ 6B

พระสิวรี 5 นิ้ว ขัดเงา

Code17CSEMQXTB

รหัส ดพ.

H30 W8 D8 cm

 

องค์ที่ 6C

SOMBSW07XB

พระสิวรี 7 นิ้ว

ห่มลายพิกุล

รหัส สมบ.

 

องค์ที่ 7

พระสิวรี 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 49 W 14 D 15 cm

Code10SWRQ

 

องค์ที่ 8

พระสิวรี 9 นิ้ว

พิมพ์ บส ห่มลาย

H 53 W 15 D 17 cm

Code10SRZX

 

องค์ที่ 9

พระสิวลี 9 นิ้ว

พิมพ์ ทย

H 47 W 12 D 15 cm

Code12CXJWZXVX

 

องค์ที่ 9A

พระสิวรี 9 นิ้ว สีมันปู

รหัส ดพ.

H49 W14 D13 cm

 

องค์ที่ 9B
องค์ที่ 9C

แบบที่ 10

พระสิวลี 12 นิ้ว

พิมพ์ สมบ

H 76 W 21 D 21 cm

Code11TBMEZXGX

 

 

แบบที่ 11

พระสิวรี 12 นิ้ว

จีวรริ้ว สีมันปู

รหัส สมบ.

H75 W22 D22

Code17CGMEZXVX

 

แบบที่ 12

 

 

 

 

แบบที่ 12A

พระสิวลี 15 นิ้ว

รหัส บม

H 95 W 28 D 28 cm

Code14CBERZXGX

 

แบบที่ 12B

พระสิวรี 15 นิ้ว

พ่น2สี

รหัส อน.

H100 W30 D30 cm

 

แบบที่ 12C

องค์ที่ 13

พระสิวลี 15 นิ้ว

รหัส บม

H 95 W 28 D 28 cm

Code14CBERZXGX

 

 

องค์ที่ 14

พระสิวรี 15 นิ้ว

พิมพ์ บม ห่มลาย

H 103 W 32 D 41 cm

Code08ORZXX

 

 

องค์ที่ 15

แบบที่ 16

พระสิวรี 15 นิ้ว

พิมพ์ สย

สูง 98 กว้าง 28

ลึก 29 ซม.

 

แบบที่ 17

พระสิวรี 15 นิ้ว

พิมพ์ อน

สูง 102 กว้าง ลึก ซม.

หนัก 18 กก.

 

แบบที่ 18

พระสิวลี 15 นิ้ว

รหัส สค

H 105 W 29 D 30 cm

Code12CGEQZXBX

 

แบบที่ 18A

พระสิวรี 20 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 134 กว้าง 40

ลึก 48 ซม.

 

แบบที่ 18B

พระสิวรี 20 นิ้ว

พ่นสีทอง

รหัส บป.

H135 W40 D50

 

แบบที่ 18C

พระสิวรี 20 นิ้ว

พ่น2สี

รหัส จบ2.

H140 W40 D50

 

แบบที่ 19

พระสิวรี 20 นิ้ว

พิมพ์ บญ

สูง 133 กว้าง 34

ลึก 55 ซม.

 

แบบที่ 20

พระสิวรี 20 นิ้ว

พิมพ์ ชช

สูง 157 กว้าง 40

ลึก 57 ซม.

 

แบบที่ 21

แบบที่ 22

พระสิวรี 20 นิ้ว

พิมพ์ อน

สูง 142 กว้าง ลึก ซม.

 

 

แบบที่ 23

พระสิวลี 20 นิ้ว

พิมพ์ใหญ่

รหัส ย

H 174 W 40 D 53 cm

Code12CDJSOZXBX

ลงทราย

 

แบบที่ 24

พระสิวรี 20 นิ้ว

พิมพ์ สค

สูง 143 กว้าง 35

ลึก 52 ซม.

Code13CDJKQZXBX

 

 

แบบที่ 25

พระสิวรี 25 นิ้ว

พิมพ์ ชช

สูง 157 กว้าง 40

ลึก 60 ซม.

 

แบบที่ 26

พระสิวรี 25 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 170 กว้าง 43

ลึก 46 ซม.

 

แบบที่ 27

พระสิวรี 25 นิ้ว

พ่นสีทอง

รหัส บป.

H165 W43 D48 cm

 

แบบที่ 28

พระสิวลี 25 นิ้ว

รหัส ย

H 179 W 50 D 58 cm

 

 

แบบที่ 29

พระสิวรี 25 นิ้ว

รหัส จบ2

H 175 W 51 D 60 cm

Code15SGJORZXVX

 

แบบที่ 30

แบบที่ 31

พระสิวลี 25 นิ้ว

พิมพ์ จ

H 178 W 54 D 75 cm

 

 

 

แบบที่ 32

พระสิวลี 25 นิ้ว

พิมพ์เก่า

รหัส สท

H 175 W 50 D 65 cm

Code12CDSQRZXGX

 

แบบที่ 33

พระสิวลี 25 นิ้ว

พิมพ์ใหม่

รหัส สท

H 180 W 55 D 70 cm

CodeCBSJQZXCX

 

แบบที่ 33A

พระสิวรี 25 นิ้ว ลงทราย

พิมพ์ อน

สูง 178 กว้าง 49

ลึก 58 ซม.

 

แบบที่ 33B

พระสิวรี 25 นิ้ว สีมันปู

พิมพ์ อน

สูง 178 กว้าง 49

ลึก 58 ซม.

 

แบบที่ 33C

แบบที่ 34

พระสิวรี 25 นิ้ว

พิมพ์ สย

สูง 172 กว้าง 49

ลึก 56 ซม.

 

แบบที่ 35

พระสิวรี 30 นิ้ว

พิมพ์ จ

สูง 220 กว้าง 50

ลึก 61 ซม.

 

แบบที่ 36

แบบที่ 37

พระสิวรี 30 นิ้ว

พิมพ์ ชช

สูง 212 กว้าง 48

ลึก 68 ซม.

 

แบบที่ 38

พระสิวรี 30 นิ้ว

พิมพ์ บญ

สูง 209 กว้าง ลึก ซม.

 

 

แบบที่ 39

พระสิวรี 30 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 198 กว้าง ลึก ซม.

 

 

องค์ที่ 40

พระสิวลี 30 นิ้ว

รหัส ย

H 211 W 54 D 70 cm

 

 

องค์ที่ 41

พระสิวรี 30 นิ้ว

พิมพ์ อน

สูง 208 กว้าง 60

ลึก 70 ซม.

 

องค์ที่ 42

พระสิวลี 30 นิ้ว

รหัส จิต

H 207 W 69 D 75 cm

Code15CVMZZXXDX

 

 

แบบที่ 43

พระสิวรี 30 นิ้ว

หน้าเก่า

พ่นสีขาวมุก

รหัส อน.

 

 

 

แบบที่ 44

RNN2SW30NS

พระสิวรี 30 นิ้ว หน้าเก่า

ไม้เท้าพญานาคทั้งตัว(ล)

ลงทราย

อน.

H213 W65 D73 ซม.

 

แบบที่ 45
 

แบบที่ 45A

พระสิวลี 30 นิ้ว

รหัส สท

H 208 W 66 D 75 cm

 

แบบที่ 45B

พระสิวลี 30 นิ้ว

รหัส จบ

H 206 W 53 D 70 cm

 

แบบที่ 45C

แบบที่ 46

พระสิวรี 35 นิ้ว

พิมพ์ ตม

H 223 W 50 D 65 cm

Code14CGKRQZXBX

 

 

 

 

แบบที่ 47

พระสิวรี 35 นิ้ว

พิมพ์ อน

สูง 225 กว้าง 60

ลึก 60 ซม.

องค์นี้คือขนาดมาตรฐาน

 

 

 

แบบที่ 48

พระสิวรี 35 นิ้ว

พิมพ์ อน

สูง 253 กว้าง 63

ลึก 73 ซม.

ลูกค้าสั่งทำเพิ่มเติมฐาน

ให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ

ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

 

แบบที่ 48A

พระสิวรี 35 นิ้ว

สีมันปู

รหัส น.

H230 W60 D70 cm

 

 

แบบที่ 48B

NOR1SW35NS

พระสิวรี 35 นิ้ว

ไม้เท้าพญานาคทั้งตัว

ลงทราย

รหัส น.

 

แบบที่ 48C

แบบที่ 49

พระสิวรี 40 นิ้ว

พิมพ์ รง

พิมพ์ใหม่พิเศษ

สูง 250 กว้าง 78

ลึก 90 ซม.

 

แบบที่ 50

พระสิวรี 300 ซม.

พิมพ์ รง พิเศษ

สูง 315 กว้าง 100

ลึก 110 ซม.

Code14SellCDMPZZXGX

 

แบบที่ 51

พระสิวรี 300 ซม.

พิมพ์ อน ใหม่

สูง 310 กว้าง 75

ลึก 95 ซม.

 

 

แบบที่ 52

พระสิวลี 3 เมตร

รหัส อน

H 310 W 85 D 85 cm

 

 

แบบที่ 53

พระสิวรี สูง 3 เมตร

ไม้เท้าพญานาค

ลงทราย

รหัส อน.

 

แบบที่ 54

แบบที่ 55

พระสิวลี สูง 3 เมตร

พิมพ์ ชช

H 280 W 72 D 72 cm

Code12GAJSZWXXBX

 

แบบที่ 56

พระสิวลี สูง 3 เมตร

พิมพ์ สค

H 290 W 67 D 67 cm

Code14CBJQZZXXGX

 

แบบที่ 57

พระสิวรี 3.5 เมตร

รหัส อน

Code16VBJMRQZXDX

 

 

 

แบบที่ 58

พระสิวรี สูง 4.0 ม.

ลงทราย

Code18TXJSZZXXVT

วน.

H380 W112 D130 ซม

(สูงถึงร่ม 400 ซม)

 

 

แบบที่ 59

WNL1SW4MXS

พระสิวรี สูง 4.0 ม.

ลงทราย

Code18TXJSZZXXVT

วน.

H380 W112 D130 ซม

(สูงถึงร่ม 400 ซม)

 

แบบที่ 60

แบบที่ 61

พระสิวรี 350 ซม.

สูง 350 กว้าง 96

ลึก 96 ซม.

 

แบบที่ 62

พระสิวรี 400 ซม.

H 400 W 130 D 140 cm

เฉพาะฐาน สูง 90 ซม.

 

แบบที่ 63

 

แบบที่ 64

พระสิวรี 500 ซม.

พิมพ์ หนา

สูง 510 กว้าง 150 ลึก 145 ซม.

เฉพาะฐาน สูง 85 ซม.

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********