1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระสุโขทัย

หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานบัว

SUKHOTHAI BUDDHA

Size Knee to Knee 60 inches

*********

รูปที่ 1

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรเรียบ

พิมพ์ หนาพิเศษ

ชายผ้าทิพย์

H 265 W 190 D 98 cm

(หน้าพระ แบบที่ 1)

Code16SellVBJLRQZXTX

ลงทราย

Code16SellTBJPZZXXDX

พ่นสีทอง

 

รูปที่ 2

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรเรียบ

พิมพ์ หนาพิเศษ

ชายผ้าทิพย์

H 265 W 190 D 98 cm

(หน้าพระ แบบที่ 2)

Code16SellVBJLRQZXTX

ลงทราย

Code16SellTBJPZZXXDX

พ่นสีทอง

 

รูปที่ 3

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ อ (หน้าเก่า)

มือสามาธิ

รูปนี้คือ

ผิวงาน ทองเหลืองขัดเงา

H 245 W 170 D 95 cm

 

รูปที่ 4

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ อ (หน้าเก่า)

รูปนี้คือ ตัวอย่าง

ผิวงาน ทองเหลืองขัดเงา

H 245 W 170 D 95 cm

 

 

รูปที่ 5

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ อ (หน้าเก่า)

มือชนะมาร

รูปนี้คือตัวอย่าง

ผิวงาน ทองเหลือง (พ่นสีทอง)

H 245 W 170 D 95 cm

 

รูปที่ 6

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ อ (หน้าเก่า)

มือสมาธิ

ผิวงาน (ลงทราย)

H 236 W 174 D 97 cm

 

 

รูปที่ 7

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

รหัส อ (หน้าใหม่)

หน้าใหม่ มือสดุ้งมาร

H 247 W 152 D 95 cm

 

รูปที่ 8

AK2HSU60EY

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว สดุ้งมาร

หน้าใหม่ พ่นสีทอง

รหัส อ. (หน้าใหม่)

H247 W152 D95 ซม

 

รูปที่ 9

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ บป

รูปองค์นี้ คือ ทองเหลือง ขัดเงา

H 246 W 165 D 86 cm

 

รูปที่ 10

รูปที่ 11

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ บญ (ลงทราย)

H 262 W 180 D 103 cm

(พิมพ์นี้เลิกผลิตแล้ว)

 

รูปที่ 12

พระสุโขทัย 60 นิ้ว

ฐานบัว จีวรริ้ว

พิมพ์ วน มือสดุ้งมาร

H 248 W 155 D 85 cm

(พิมพ์นี้เลิกผลิตแล้ว)

 

   

********

ตารางขนาดพระสุโขทัย

 1. หน้าตัก 2 นิ้ว
 2. หน้าตัก 3 นิ้ว
 3. หนัาตัก 4 นิ้ว
 4. หน้าตัก 5 นิ้ว
 5. หน้าตัก 7 นิ้ว
 6. หน้าตัก 9 นิ้ว
 7. หน้าตัก 12 นิ้ว
 8. หน้าตัก 15 นิ้ว
 9. หน้าตัก 18 นิ้ว
 10. หน้าตัก 20 นิ้ว
 11. หน้าตัก 25 นิ้ว
 12. หน้าตัก 30 นิ้ว
 13. หน้าตัก 32 นิ้ว
 14. หน้าตัก 35 นิ้ว
 15. หน้าตัก 40 นิ้ว
 16. หน้าตัก 50 นิ้ว ฐานเตี้ย
 17. หน้าตัก 50 นิ้ว ฐานบัว
 18. หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานเตี้ย
 19. หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานบัว
 20. หน้าตัก 69 นิ้ว ฐานเตี้ย
 21. หน้าตัก 69 นิ้ว ฐานบัว
 22. หน้าตัก 72 นิ้ว ฐานเตี้ย
 23. หน้าตัก 72 นิ้ว ฐานบัว
 24. หน้าตัก 80 นิ้ว ฐานเตี้ย
 25. หน้าตัก 90 นิ้ว ฐานเตี้ย
 26. หน้าตัก 100 นิ้ว ฐานเตี้ย
 27. หน้าตัก 109 นิ้ว ฐานเตี้ย
 28. หน้าตัก 120 นิ้ว
 29. หน้าตัก 140 นิ้ว
 30. หน้าตัก 160 นิ้ว
 31. หน้าตัก 180 นิ้ว
 32. หน้าตัก 220 นิ้ว
 33. หนัาตัก 6 เมตร

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********