1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระพุทธเจ้า

พร้อม เบญจวัคคีย์ ทั้ง 5

*********

รูปที่ 1

พระพุทธเจ้า พร้อมกับ เบญจวัคคีย์ ทั้ง 5

พระอัสสชิ

พระภัททิยะ

พระมหามานะ

พระวัปปะ

พระอัญญาโกณฑัญญะ

*********

 

องค์ที่ 1

พระพุทธเจ้า หน้าตัก 74 นิ้ว

สูง 290 กว้าง 205 ลึก 108 ซม

Code12SellTAKRQZZDS

 

องค์ที่ 2

รูปเหมือน เบญจวัคคี พระอัสสชิ

สูง 103 กว้าง 83 ลึก 72 ซม

Code12SellBXRQZXGX

 

องค์ที่ 3

รูปเหมือน เบญจวัคคี พระภัททิยะ

สูง 103 กว้าง 83 ลึก 72 ซม

Code12SellBXRQZXGX

 

องค์ที่ 4

รูปเหมือน เบญจวัคคี พระมหามานะ

สูง 103 กว้าง 83 ลึก 72 ซม

Code12SellBXRQZXGX

 

องค์ที่ 5

รูปเหมือน เบญจวัคคี พระวัปปะ

สูง 103 กว้าง 83 ลึก 72 ซม

Code12SellBXRQZXGX

 

องค์ที่ 6

รูปเหมือน เบญจวัคคี พระอัญญาโกณฑัญญะ

สูง 103 กว้าง 83 ลึก 72 ซม

Code12SellBXRQZXGX

 

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********