Go to English Page | Exchange Rate | Map

 1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ตัวอย่าง งานสั่งทำ ย่าม ตาลปัตร
 32. ตัวอย่าง เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ตัวอย่าง ต้นเทียน และ กรวย
 34. ตัวอย่าง เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

มีคอนโด ริมทะลชะอำ

ขาย

ใหม่ พร้อมเข้าอยู่ได้เลย

เฟอร์นิเจอร์ อย่างดีสวยหรู

ติดต่อทาง EMAIL

ภาพยนต์ โฆษณาร้าน

ออกรายการ เส้นทางเศรษฐ

ออกรายการ กบนอกกะลา

สำหรับ Window XP

Click Mouse ขวา เลือก Open

สำหรับ Vista และ Window7

กดดูได้เลยครับ

นามบัตรร้าน

กดดูได้เลยครับ

หรือ กดดูได้ที่ ดาวน์โหลด

แผนที่มาร้าน

แผนที่ไปโรงงาน

ธนาคารสำหรับโอนเงิน

Leave Your Comments Here

ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ

คำนวณระยะทาง

 

Go to English Page | Exchange Rate

 

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาดา

(เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2406

 

รูปเหมือน สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

ขนาดเท่าคนจริง ในรูปนี้ ปิดทองคำ 100%

ประดับด้วยคริสตรัล สีแดงทับทิมอย่างดี

ความสูงรวมฐาน 200 ซม

 

รูปเหมือน สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

ขนาดเท่าคนจริง ในรูปนี้ ปิดทองคำ 100%

ประดับด้วยคริสตรัล สีแดงทับทิมอย่างดี

ความสูงรวมฐาน 200 ซม

 

*************************************

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี

ระบรมราชินีนาถเป็นตำแหน่งพระมเหสี
ที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สืบแทนพระมหากษัตริย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ในขณะที่องค์กษัตริย์ไม่สามารถที่จะทรงประกอบพระราชกิจการแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาดา (เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2406
ทรงเป็นพระขนิษฐาภคินี ร่วมพระชนนีเดียวกับสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่เสด็จประพาสทวีปยุโรป โดยทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จประพาสยุโรป ในปี พ.ศ. 2422 แต่เป็นอันงดไป เพราะอาการป่วยของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ ดังปรากฎในพระราชหัตถเลขา ถึงพระยาอัษฏงคตทิศรักษา สยามประชานุกุลกิจ กงสุลเยเนอรัลไทยประจำเมืองสิงคโปร์ ลงวันที่ 4141 วันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง เอกศก 1241 (วันที่ 13 มีนาคม 2422)

 

" ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาฯ ท่านไม่ยอมจะบอกว่าท่านป่วย ซึ่งเป็นกาขัดขวางแก่การที่เรา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ไปนั้น เพราะท่านว่าที่เราคิดจะไป เป็นราชการมาก ถ้าจะเป็นการขัดขวางเพราะตัวท่าน ฉวยว่าบ้านเมืองมีเหตุการณ์อย่างไร จะเป็นเพราะทานขัดขวางผู้เดียว เพราะเหตุดังนี้ เราจึงยังไม่รู้ที่จะพูดออกมากับพระยาอัษฎงคตว่ากระไร เพราะ การที่คิดไปนั้นน้อยวัน ที่คิดไม่ไปนั้นมากวัน มาบัดนี้เป็นตกลงกันว่า การที่จะไปนั้นต้องเลื่อน เพราะสมเด็จเจ้าพระยาฯ อาการอ่อนเปลี้ยไม่หาย แต่ท่านก็ยังหมายอยู่ว่าจะหาย ที่จะให้ได้ไปต่อทีหลัง แต่เราบอกพระยาอัศฎงคตได้เป็นแน่ว่า ในเวลาสมเด็จเจ้าพระยาฯ ยังมีชีวิตอยู่ เราคงจะไม่ได้ไป เพราะไม่แลเห็นว่าอาการท่านจะคงเป็นปกติได้ การที่จะจัดต่อไปอย่างไร เรายังบอกไม่ได้แน่นอน บอกได้แต่ว่า ไม่ไปเป็นแน่ .. "

18 ปีให้หลัง ใน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก และมีกำหนดเวลาประมาณ 9 เดือนในการเสด็จประพาส

 

การเสด็จประพาสต่างประเทศ ครั้งนี้มิใช่เป็นครั้งแรกของพระองค์ พระองค์เคยเสด็จประพาสหัวเมืองขึ้นของอังกฤษ คือ เมืองสิงคโปร์และเมืองปัตตาเวีย ปี พ.ศ. 2413 เสด็จประพาสอินเดียและพม่า ปี พ.ศ. 2414

 

มูลเหตุในการเสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อตรวจดูแบบแผนราชการแล้วนำมาเปรียบเทียบปรบปรุงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม การเสด็จยุโรปก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับการเสด็จประพาสดินแดนในละแวกใกล้ พร้อมกันนั้นก็เพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับอารยประเทศในยุโรป

 

ในการเสด็จประพาสยุโรป ได้มีการสถาปนาผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ซึ่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในครั้งนั้น คือสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี ส่วนคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ (ต้นราชสกุล "จักรพันธ์"), สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช (ต้นราชสกุล "ภาณุพันธุ์"), พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศวโรปการ (ต้นราชสกุล "เทวกุล"), พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (ต้นราชสกุล "ดิศกุล") และเจ้าพระยาอภัยราชาสยามมานุกุลกิจ (โรลังยัดมินส์) โดยมีพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิศรวัฒโนดม (ต้นราชสกุล "ประวิตร") เป็นราชเลขานุการ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน