ร้านเจริญชัยการช่าง

เลือกชมสินค้า

**********

นามบัตรร้าน

**********

แผนที่มาร้าน

(เสาชิงช้า)

**********

เดินทางมาร้าน

โดยใช้

Google Map

พิมพ์ว่า

"เจริญชัยการช่าง"

**********

ติดต่อทาง Line APP

Line ID : 022224800

**********

ติดต่อทางร้าน

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2229915

02-2258602

02-2223097

02-2227284

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

 

หมอชีวก

หมอชีวกโกมารภัจจ์

เป็นบุตรของนางสาลวดี นางนครโสเภณีประจำเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

*********

แบบที่ 1

หมอชีวก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

Code09TDRZXGA

 

 

แบบที่ 2

หมอชีวก 5 นิ้ว ฐานหิน

รหัส สค

H 20 W 13 D 10 cm

Code12VTKRQZZ

 

 

แบบที่ 2A

SAI1CW05XP

หมอชีวก 5 นิ้ว ฐานหิน ขัดเงา

Code18TYKRQVX

ส.

H20 W13 D10 ซม

 

แบบที่ 2B

แบบที่ 3

หมอชีวก 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

Code09AGJOZXVX

 

 

แบบที่ 4

DPO1CV09SP

หมอชีวก 9 นิ้ว ยืน ขัดเงา

Code21BXSJQZXVT

ดพ. H56 W16 D17 ซม

 

แบบที่ 5

หมอชีวก 12 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 53 W 36 D 26 cm

Code08CDSOZXVX

 

แบบที่ 6

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 65 W 45 D 33 cm

Code08GDEQZXXBX

 

แบบที่ 7

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 56 W 42 D 35 cm

Code11GXOQZXXDV

 

แบบที่ 8

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

Code12SellVBJRQZXTX

 

 

แบบที่ 10

แบบที่ 9

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 65 W 44 D 33 cm

Code12CXLQZXBX

 

แบบที่ 10

แบบที่ 11

หมอชีวก 20 นิ้ว

พิมพ์ ชช

Code09GDLQZXCX

 

แบบที่ 12

หมอชีวก 20 นิ้ว

รหัส จข.

Code16SellCXSLQZXVX

 

แบบที่ 13

หมอชีวก 25 นิ้ว

รหัส จช.

Code12SellCXMRQZTX

 

 

แบบที่ 14

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์ ชช

H 100 W 77 D 69 cm

Code12VBMZZXGX

 

แบบที่ 15

หมอชีวก 30 นิ้ว

รหัส จช.

แบบที่ 1 (หน้าใหม่)

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

 

แบบที่ 16

หมอชีวก

พิมพ์วัดพระแก้ว 30 นิ้ว

รหัส จช.

H 125 W 90 D 90 cm

Code14SellCBERQZXVX

 

แบบที่ 17

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

ทองเหลือง ระบายสี

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

(เอาแบบที่ 11 มาระบายสี)

 

แบบที่ 17

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

ทองเหลือง ระบายสี

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

(เอาแบบที่ 11 มาระบายสี)

 

แบบที่ 18

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ (หน้าเก่า)

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

 

แบบที่ 19

BUN1CW30XD

หมอชีวก 30 นิ้ว สีดำ

Code20BXSLQQZXVT

บม. H102 W80 D60 ซม

 

แบบที่ 19A

หมอชีวก 30 นิ้ว

Code18CBSLQZXJK

รหัส บม.

H103 W77 D59 ซม

 

 

แบบที่ 19B

BUN1CW30XD

หมอชีวก 30 นิ้ว สีดำ

Code18CBSLQZXJK

รหัส บม.

H103 W77 D59 ซม

 

แบบที่ 20

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 105 W 85 D 65 cm

Code12GTMZWXXVM

 

แบบที่ 21

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์ อน

H 124 W 105 D 67 cm

Code11JRMKRZXBX

 

 

องค์ที่ 22

หมอชีวก 30 นิ้ว

รหัส จช

พิมพ์ใหม่2557

H 114 W 84 D 54 cm

Code14CDRWQZXVX

 

 

 

แบบที่ 24

หมอชีวก 40 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

H 152 W 107 D 87 cm

Code18SellVBJSZWXXBC

 

แบบที่ 24

หมอชีวก 40 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

H 152 W 107 D 87 cm

Code18SellVBJSZWXXBC

 

องค์ที่ 23

หมอชีวก 40 นิ้ว

รหัส ชช

H 126 W 110 D 70 cm

Code15CDMLQZXZX

 

 

 

องค์ที่ 24

FACTORB087

หมอชีวก 40 นิ้ว

ทองเหลือง รมกีวีน้ำตาล

Code18BTJSZZXXVT

จช.

H147 W107 D87 ซม.

 

 

*********

*********