1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

หมอชีวก

หมอชีวกโกมารภัจจ์

เป็นบุตรของนางสาลวดี นางนครโสเภณีประจำเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

*********

แบบที่ 1

หมอชีวก 5 นิ้ว

พิมพ์ บส

Code09TDRZXGA

 

 

แบบที่ 2

หมอชีวก 5 นิ้ว ฐานหิน

รหัส สค

H 20 W 13 D 10 cm

Code12VTKRQZZ

 

แบบที่ 4

แบบที่ 3

หมอชีวก 9 นิ้ว

พิมพ์ บส

Code09AGJOZXVX

 

แบบที่ 4

แบบที่ 5

หมอชีวก 12 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 53 W 36 D 26 cm

Code08CDSOZXVX

 

แบบที่ 6

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 65 W 45 D 33 cm

Code08GDEQZXXBX

 

แบบที่ 7

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ บส

H 56 W 42 D 35 cm

Code11GXOQZXXDV

 

แบบที่ 8

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

Code12SellVBJRQZXTX

 

 

แบบที่ 10

แบบที่ 9

หมอชีวก 15 นิ้ว

พิมพ์ บม

H 65 W 44 D 33 cm

Code12CXLQZXBX

 

แบบที่ 10

แบบที่ 11

หมอชีวก 20 นิ้ว

พิมพ์ ชช

Code09GDLQZXCX

 

แบบที่ 12

หมอชีวก 20 นิ้ว

รหัส จข.

Code16SellCXSLQZXVX

 

แบบที่ 13

หมอชีวก 25 นิ้ว

รหัส จช.

Code12SellCXMRQZTX

 

 

แบบที่ 14

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์ ชช

H 100 W 77 D 69 cm

Code12VBMZZXGX

 

แบบที่ 15

หมอชีวก 30 นิ้ว

รหัส จช.

แบบที่ 1 (หน้าใหม่)

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

 

แบบที่ 16

หมอชีวก

พิมพ์วัดพระแก้ว 30 นิ้ว

รหัส จช.

H 125 W 90 D 90 cm

Code14SellCBERQZXVX

 

แบบที่ 17

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

ทองเหลือง ระบายสี

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

(เอาแบบที่ 11 มาระบายสี)

 

แบบที่ 17

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

ทองเหลือง ระบายสี

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

(เอาแบบที่ 11 มาระบายสี)

 

แบบที่ 18

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ (หน้าเก่า)

H 104 W 76 D 58 cm

Code14SellCBKRQZXGX

 

แบบที่ 19

แบบที่ 19A

หมอชีวก 30 นิ้ว

Code18CBSLQZXJK

รหัส บม.

H103 W77 D59 ซม

 

 

แบบที่ 19B

BUN1CW30XD

หมอชีวก 30 นิ้ว สีดำ

Code18CBSLQZXJK

รหัส บม.

H103 W77 D59 ซม

 

แบบที่ 20

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์ สค

H 105 W 85 D 65 cm

Code12GTMZWXXVM

 

แบบที่ 21

หมอชีวก 30 นิ้ว

พิมพ์ อน

H 124 W 105 D 67 cm

Code11JRMKRZXBX

 

 

องค์ที่ 22

หมอชีวก 30 นิ้ว

รหัส จช

พิมพ์ใหม่2557

H 114 W 84 D 54 cm

Code14CDRWQZXVX

 

 

 

แบบที่ 24

หมอชีวก 40 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

H 152 W 107 D 87 cm

Code18SellVBJSZWXXBC

 

แบบที่ 24

หมอชีวก 40 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

H 152 W 107 D 87 cm

Code18SellVBJSZWXXBC

 

องค์ที่ 23

หมอชีวก 40 นิ้ว

รหัส ชช

H 126 W 110 D 70 cm

Code15CDMLQZXZX

 

 

 

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********