1. พระพุทธรูป(ไทย)
 2. องค์เทพไทย และ พระมหาราช
 3. องค์เทพอินเดีย
 4. องค์เทพ(จีน)
 5. ฉัตรแขวน ฉัตรกลางแจ้ง ฉัตรตั้ง ฉัตรแป้น
 6. เครื่องตั้งบูชา(ทองเหลือง)
 7. สิ่งประดิษฐ์(ไม้)
 8. สิ่งประดิษฐ์(เครื่องมุก)
 9. สิ่งประดิษฐ์(ไฟเบอร์กลาส)
 10. กระดิ่ง
 11. ระฆัง ทองเหลือง และ ระฆังหัวระเบิด
 12. กลองเพล สบัดไชย มโหระทึก และ กลองยาว
 13. ฆ้อง
 14. ตะเกียงน้ำมัน และอุปกรณ์สแตนเลส
 15. โคมไฟฟ้า
 16. โคมเวียนเทียน
 17. เจดีย์ Acrylic ต่างๆ
 18. ผอบ Acrylic ต่างๆ
 19. มณฑป
 20. ฐานเสริม พระพุทธรูป หรือ เจดีย์
 21. เครื่องตบแต่ง เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 22. โกษไฟเบอร์
 23. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ไฟเบอร์
 24. รูปเหมือนเกจิอาจารย์ ทองเหลือง
 25. สัตว์ในตำนาน
 26. ลูกนิมิต และ เครื่องใช้
 27. ดาว ค้างคาว ประดับโบสถ์
 28. กระจกสี ทองคำ ทองเค กาว
 29. องค์ลอย งานฉีด แบบที่มีแล้ว
 30. เครื่องตั้งศาล พระภูมิ และ เจ้าที่
 31. ย่าม ตาลปัตร
 32. เครื่องบวช และ เครื่องกฐิน
 33. ต้นเทียน และ กรวย
 34. เหรียญปั้ม
 35. ตุ๊กตากระเบื้อง งานสวยพิเศษ
 36. รอยพระบาท
 37. หงส์ สำหรับเสาไฟฟ้า
 38. ตัวอย่าง เครื่องลายคราม ชุดน้ำชา ชุดบูชา ลายเบญจรงค์ และอื่นๆ
 39. สินค้าอื่นๆ

*********

กดที่ Logo กลับไปหน้าแรก

Click Logo back

to first page

**********

02-2224800

02-2220550

02-2239119

02-2219660

02-2258602

02-2218952

FAX 02-225-8600

หรือ 02-225-2339

**********

พระอู่ทอง

Buddha Images in the U Thong Style

*********

องค์ที่ 1

พระอู่ทอง 5 นิ้ว

H 19 W 13 D 8 cm

 

องค์ที่ 2

พระอู่ทอง 5 นิ้ว

H 21 W 13 D 7 cm

 

องค์ที่ 3

พระอู่ทอง 5 นิ้ว

H 21 W 15 D 8 cm

 

องค์ที่ 4

พระอู่ทอง 9 นิ้ว

H 34 W 25 D 12 cm

 

องค์ที่ 5

พระอู่ทอง 9 นิ้ว

H 37 W 27 D 15 cm

 

 

องค์ที่ 6

พระอู่ทอง 9 นิ้ว

H 38 W 28 D 16 cm

Code09CXJWZXBK

 

องค์ที่ 7

พระอู่ทอง 9 นิ้ว

พิมพ์ ปศ

H 40 W 29 D 16 cm

Code10GXJQZXDX

 

องค์ที่ 8

องค์ที่ 9

พระอู่ทอง 12 นิ้ว ห่มลายพิกุล

พิมพ์ สค H 51 W 35 D 18 cm

 

องค์ที่ 10

พระอู่ทอง 12 นิ้ว

W 49 W 34 D 18 cm

 

องค์ที่ 11

พระอู่ทอง 15 นิ้ว

พิมพ์ บป

ขนาด สูง 78 ยาว 56 ลึก 32 ซม

 

 

องค์ที่ 12

พระอู่ทอง 15 นิ้ว

รหัส อ

H 66 W 43 D 23 cm

Code15VBKPZXGX

 

องค์ที่ 13

พระอู่ทอง 20 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 99 ยาว 76 ลึก 40 ซม

 

องค์ที่ 14

 

องค์ที่ 15

พระอู่ทอง 25 นิ้ว

พิมพ์ บป

ขนาด สูง 118 ยาว 89 ลึกง 42 ซม

 

องค์ที่ 16

 

องค์ที่ 16

พระอู่ทอง 30 นิ้ว

พิมพ์ บญ

สูง 134 ยาว 95 ลึก 50 ซม

 

องค์ที่ 17

องค์ที่ 18

พระอู่ทอง 30 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 130 ยาว 94 ลึก 46 ซม

รูปนี้ ทองเหลือง ลงทราย

 

องค์ที่ 19

พระอู่ทอง 30 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 130 ยาว 94 ลึก 46 ซม

รูปนี้ ทองเหลือง พ่นสีทอง

 

 

องค์ที่ 20

พระอู่ทอง 35 นิ้ว

พิมพ์ หนา

ขนาด สูง กว้าง ยาว

 

องค์ที่ 21

องค์ที่ 22

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์ จ

หล่อทั้งองค์

สูง 170 ยาว 135 ลึก 75 ซม

 

องค์ที่ 23

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์ บญ

สูง 192 ยาว 133 ลึก 75 ซม

 

 

องค์ที่ 24

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์หนา

H 182 W 135 D 61 cm

Code12SellVBKRQZXGX

 

องค์ที่ 25

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์หนา

H 182 W 135 D 61 cm

Code12SellVBKRQZXGX

 

องค์ที่ 26

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

Code12SellCXRZZXXTX

 

องค์ที่ 27

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์หนาพิเศษ

Code12SellCXRZZXXTX

 

องค์ที่ 28

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์ รง

หล่อทั้งองค์

H 185 W 138 D 70 cm

Code12SellCDJSZZXXCX

 

องค์ที่ 29

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์ รง

หล่อทั้งองค์

H 185 W 138 D 70 cm

Code12SellCDJSZZXXCX

 

องค์ที่ 30

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

พิมพ์ บป

สูง 180 ยาว 130 ลึก 63 ซม

 

 

องค์ที่ 31

พระอู่ทอง 40 นิ้ว

รหัส น

H 170 W 121 D 65 cm

Code15CBSEQZXDX

 

องค์ที่ 32

พระอู่ทอง 50 นิ้ว

พิมพ์ หนาพิเศษ

สูง 204 ยาว 164 ลึก 80 ซม

Code15SellCGJSZZXXGX

 

องค์ที่ 33

องค์ที่ 34

พระอู่ทอง 50 นิ้ว ฐานเตี้ย

พิมพ์ บป

สูง 195 ยาว 117 ลึก 66 ซม

 

 

องค์ที่ 35

พระอู่ทอง 50 นิ้ว ฐานเตี้ย

พิมพ์ หนาพิเศษ

สูง 196 ยาว 130 ลึก 72 ซม

Code15SellSCPRQZXVX

 

องค์ที่ 36

พระอู่ทอง 60 นิ้ว ฐานเตี้ย

พิมพ์ บป

สูง 225 ยาว 145 ลึก 74 ซม

 

 

องค์ที่ 37

พระอู่ทอง 60 นิ้ว ฐานเตี้ย

พิมพ์ หนาพิเศษ

สูง 246 ยาว 155 ลึก 89 ซม

Code15SellCBJKRQZXTX

 

องค์ที่ 38

พระอู่ทอง 60 นิ้ว ฐานเตี้ย

พิมพ์ บญ

H 240 W 157 D 88 cm

 

องค์ที่ 39

พระอู่ทอง 69 นิ้ว เตี้ย

พิมพ์ บญ

H 285 W 184 D 102 cm

 

องค์ที่ 40

พระอู่ทอง 100 นิ้ว ฐานเตี้ย

พิมพ์ หนาพิเศษ

ขนาด สูง 313 ยาว 255 ลึก 125 ซม

Code15SellTSRWZZXXFX

 

องค์ที่ 41

พระอู่ทอง 120 ซม ฐานเตี้ย

พิมพ์ หนาพิเศษ

ขนาด สูง ยาว ลึก

Code15SellSVTOQZZXXSX

 

 

*********

*********

โอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

********